DOEN we WEL: Verlenging en wijziging energietoeslag 2022

DOEN we WEL: Verlenging en wijziging energietoeslag 2022

Sinds 1 mei kunnen inwoners met een laag inkomen een energietoeslag aanvragen van € 800,-. Omdat de energieprijzen onvoorspelbaar blijven kunnen mensen alsnog in de problemen komen. Daarom was er een voorstel van het college van B&W om de regeling voor de energietoeslag te wijzigen.

DOEN’22: Voor

Het besluit dat voorlag was:

  1. Middelen beschikbaar te stellen vanuit het gemeentefonds ter hoogte van € 1.940.000,- van1 oktober 2022 tot en met 31 juli 2023 voor het verlengen en wijzigen van Energietoeslag, en de uitvoering hiervan. Het restbedrag aan budget aan het eind van dit jaar per 01-01-2023 via een resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor het jaar 2023;
  2. Kennis te nemen van het collegebesluit (onder voorbehoud van instemming met beslispunt 1) om de huidige beleidsregels Energietoeslag gemeente Hardenberg te verlengen tot 1 oktober 2022;
  3. Kennis te nemen van het collegebesluit (onder voorbehoud van instemming met beslispunt 1) om de gewijzigde beleidsregels Energietoeslag gemeente Hardenberg vast te stellen per 1 oktober 2022.
50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 32 zetels. Tegen: 0 zetels. Afwezig: 1 zetels. Voorstel unaniem aangenomen

Motivatie

Met de verlenging van de regeling Energietoeslag van 1 oktober 2022 tot en met 31 juli 2023
kunnen we inwoners ondersteunen die nog te maken gaan krijgen met de gevolgen van de
gestegen energieprijzen. Dit kan namelijk een groot effect hebben op hun jaarafrekening die in
het najaar van 2022 of voorjaar van 2023 kan komen. Om betalingsproblemen te voorkomen,
verlengen we de mogelijkheid voor het aanvragen van de financiële tegemoetkoming.
De middelen voor de energietoeslag worden door het Rijk toegevoegd aan het gemeentefonds.
Dit betekent dat deze middelen behoren tot de algemene reserve van de gemeente. De gemeente
loopt dus geen fincancieel risico.
Minister Schouten heeft een verhoging van de energietoeslag aangekondigd van € 500,-. Dit
betekent dat gemeenten gecompenseerd worden om een energietoeslag te verstrekken van in
totaal € 1.300,-. De financiële bijdrage vanuit het Rijk wordt toegevoegd aan het gemeentefonds
via de septembercirculaire.
De gemeente heeft signalen ontvangen dat er inwoners zijn die een inkomen tussen 120% en 130% van
de bijstandsnorm hebben en daardoor nu geen recht hebben op de energietoeslag. Wel is er een
noodzaak voor deze groep omdat de energiekosten zo hoog gestegen zijn dat deze niet meer
betaald kunnen worden met een iets hoger inkomen dan 120% van de bijstandsnorm. Hierdoor
komt er een grotere groep in de problemen. Door de doelgroep te verbreden naar inwoners met
een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kunnen we meer mensen ondersteunen en kunnen
we meer betalingsproblemen en schuldenproblematiek voorkomen.
DOEN’22 vindt dit een goede zaak. Wel hebben we ook aandacht gevraagd voor de middeninkomens.
Niet alleen de allerarmsten in onze gemeente lopen vast. Daarom hebben we ook aangedrongen op
maatwerk voor mensen die net buiten deze regeling vallen. Ook heeft DOEN’22 aandacht gevraagd
voor de energierekeningen van (sport)verenigingen. DOEN’22 vindt dat de gemeente bok moet staan
voor de extra kosten, zodat contributies niet hoeven te worden verhoogd.

Moties en amendementen

Er waren verschillende moties en amendementen.

Amendement 1 ENERGIETOESLAG 2022 (VAKANTIEGELD EN INKOMEN)
Ingediend door het CDA

50PLUS1 zetelOppositieOnthouden
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 30 zetels. Onthouden: 1 zetel. Tegen: 0 zetels. Afwezig: 2 zetels. Amendement aangenomen

 Amendement 2 ENERGIETOESLAG STUDENTEN (ENERGIETOESLAG VOOR ALLE UITWONENDE STUDENTEN)
Ingediend door GroenLinks

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitie1 Voor, 6 Tegen
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieTegen
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 23 zetels. Tegen: 9 zetels. Afwezig: 1 zetels. Amendement aangenomen

Motie 1 COMMUNICATIE ENERGIE (GEBRUIKELIJKE KANALEN ZIJN NIET VOLDOENDE)
Ingediend door GroenLinks

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitie1 Voor, 6 Tegen
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 26 zetels. Tegen: 6 zetels. Afwezig: 1 zetels. Motie aangenomen

Motie 2 VISIE ENERGIEARMOEDE (VERLENGING EN WIJZIGING ENERGIETOESLAG)
Ingediend door D’66

50PLUS1 zetelOppositieTegen
CDA9 zetelsCoalitieTegen
ChristenUnie7 zetelsCoalitieTegen
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieTegen
OpKoers.nu7 zetelsCoalitie1 Voor, 5 tegen, 1 onthouden
PvdA2 zetelsOppositieTegen
VVD3 zetelsCoalitieTegen
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 3 zetels. Tegen: 28 zetels. Onthouden: 1 Zetel. Afwezig: 1 zetels. Motie niet aangenomen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *