Wie we zijn

DOEN’22 is een tweemansfractie in de gemeenteraad van de gemeente Hardenberg.
We zetten ons in voor een veiligere en betere gemeente.

Missie en Visie

MISSIE
DOEN’22, als lokale politieke partij van Hardenberg, streeft er naar om onze gemeente veiliger en beter te maken, voor nu en toekomstige generaties. We zijn lokaal georiënteerd, betrouwbaar en continu gericht op verbetering in alle 29 kernen die onze gemeente rijk is. We hebben een sterk team met kundige bestuurders en volksvertegenwoordigers met een groot hart voor de Hardenbergse gemeenschap.

 

VISIE
Wij van DOEN’22 streven naar een Hardenberg waar betrouwbaarheid, vertrouwen, constante verbetering en langetermijndenken de norm zijn. We hebben de ambitie om Hardenberg te zien groeien tot een gemeente die als voorbeeld kan dienen voor andere Nederlandse gemeenten. Een gemeente die bekend staat als de meest aantrekkelijke plek van Nederland om te wonen, werken en recreëren.

Missie en Visie

Vereniging

Onze politieke partij is een vereniging. Je kunt voor 10 euro per jaar lid worden van de partij. De vereniging bestaat uit een bestuurlijk en een politiek gedeelte. Als lid ben je welkom op onze politieke cafés, praat je mee over de koers en krijg je als eerste het laatste nieuws.

Fractie

Onze fractie heeft op dit moment 2 leden. Piet-Cees van der Wel als fractievoorzitter en Erik Volkers. Zij bepalen de politieke actuele koers in de gemeenteraad van DOEN’22.

Bestuur

Het bestuur zorgt er voor dat de vereniging goed draait. Dat er bijeenkomsten worden gehouden, dat de vereniging financieel gezond is en ze faciliteren dat de politici goed kunnen functioneren.

Kernwaarden

Je kunt op ons bouwen

Afspraak is afspraak. Dat zou zeker voor de overheid moeten gelden. De overheid moet je kunnen vertrouwen. DOEN’22 strijdt voor een betrouwbare overheid.

We willen verbetering

De gemeente Hardenberg is nooit af. We willen continu verbetering. Verbeteren met visie. Geen plannen van verkiezing tot verkiezing, maar meer-jarenplannen!

We geven iedereen ruimte, maar laten niemand vallen

De gene die zichzelf prima redt krijgt volop de ruimte, de gene die dat niet kan krijgt een zetje in de rug.

Onze Doeners

Maak kennis met de mensen van DOEN’22

Antoine Wildenberg

Antoine Wildenberg

Voorzitter
Piet-Cees van der Wel

Piet-Cees van der Wel

Fractievoorzitter en penningmeester
Erik Volkers

Erik Volkers

Fractielid, secretaris

Gegevens die verplicht zijn voor de ANBI:
Naam van de vereniging

DOEN’22

RSIN:
865527829

Contactgegevens
Post- of vestigingsadres: De Bree 2, 7772 KA Hardenberg
Telefoonnummer: 06-155 666 89
E-mailadres: bestuur@doen22.nl

Doelstelling
DOEN’22 streeft ernaar om de gemeente Hardenberg veiliger en beter te maken voor huidige en toekomstige generaties. We richten ons op betrouwbaarheid, constante verbetering en het langetermijndenken, met als doel Hardenberg tot een voorbeeldgemeente in Nederland te maken.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Missie: DOEN’22, als lokale politieke partij, zet zich in voor een veilige en betere gemeente Hardenberg.
Visie: Een betrouwbare en voortdurend verbeterende gemeente die een voorbeeld is voor andere Nederlandse gemeenten.
Doelstellingen: Meer invloed verkrijgen door groei in zetels, betrouwbaarheid van de overheid verbeteren, continu streven naar verbetering en het bieden van ruimte en steun aan alle inwoners.
Activiteiten: Organiseren van discussieavonden, publicaties op de website, en grootschalige politieke campagnes.

Functies en namen van de bestuurders
Voorzitter: Antoine Wildenberg
Secretaris: Erik Volkers
Penningmeester: Piet-Cees van der Wel

Beloningsbeleid
Het bestuur van DOEN’22 werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
In het afgelopen jaar heeft DOEN’22 verschillende discussieavonden georganiseerd om de inwoners van Hardenberg te betrekken bij lokale politieke kwesties. Daarnaast is er consistent gepubliceerd op de website over de werkzaamheden van de partij. Een grote politieke campagne is voorbereid voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Financiële verantwoording
Inkomsten:

Leden betalen 10 euro per jaar.
Fractieleden dragen een vast bedrag per maand af van hun raadsvergoeding.

Uitgaven:
Vaste lasten omvatten alleen bankkosten.
Er wordt gespaard voor campagnes en partijbijeenkomsten.

Prognose:
De inkomsten en uitgaven zullen naar verwachting gelijk blijven zoals hierboven beschreven voor de komende jaren.

Antoine Wildenberg is de voorzitter van DOEN'22.

Het bestuur van DOEN’22

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners. View more
Cookies settings
Accepteer
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Privacyverklaring DOEN'22 Persoonsgegevens DOEN'22 gebruikt de door u en de door uw eventuele partner ingevoerde persoonlijke gegevens bij het uitvoeren van haar doelstelling. Door gebruik te maken van de diensten van de partij stemt u in met de verwerking hiervan. Waarom de Partij de gegevens nodig heeft DOEN'22 verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden, voor het correct uitvoeren van haar doelstelling en voor het faciliteren en stimuleren van onderling ledencontact. Doelstelling DOEN'22 De doelstelling van DOEN'22 is het behartigen van de belangen van haar leden en de burgers die zij vertegenwoordigt door middel van politieke activiteiten en initiatieven op lokaal, regionaal of landelijk niveau. Bewaartermijn persoonlijke gegevens DOEN'22 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doelstelling van de partij. Uw gegevens worden bewaard zolang u lid bent van DOEN'22. Na opzegging van het lidmaatschap worden uw persoonsgegevens, aan het einde van uw lidmaatschapsperiode, verwijderd. Delen met anderen Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen door DOEN'22 intern worden gebruikt. Uw gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en zullen nooit, zonder uw toestemming, aan derden worden verstrekt. Uw privacy rechten U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te wijzigen. U hebt inzage in uw persoonlijke gegevens op de website. Via de webmaster heeft u de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen. Verwijdering kan alleen door beëindiging van uw lidmaatschap. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens ook sturen naar ledenadministratie@doen22.nl Beveiligen DOEN'22 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De inhoud van de website van DOEN'22 is beveiligd met een SSL Certificaat. DOEN'22 K.v.K. 91016053 Terug naar pagina: lid worden Dit is de privacy pagina van DOEN22.NL.
Save settings
Cookies settings