Standpunten per onderwerp

Agrarische sector

De boer is niet alleen belangrijk voor de gemeente Hardenberg, maar voor de hele wereld. Daarom verdient de boer een eerlijke toekomst. De gemeente Hardenberg zal moeten helpen bij het innoveren van boeren om zo ook de natuur te behouden. Het is voor de toekomst van boeren nu tijd om niet te praten maar te DOEN!

Betrouwbare overheid

De politiek is soms helaas vaak drukker met zichzelf, dan met het oplossen van de problemen. De gemeente Hardenberg moet de inwoner centraal stellen. Klantgerichter denken. Regels zijn geen doelen, maar middelen. DOEN’22 wil dat de gemeente Hardenberg klantvriendelijker wordt.

default

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een vanzelfsprekendheid geworden. Ook in de gemeente Hardenberg werken we hard aan de duurzaamheidsdoelen. Om de wereld klaar te maken voor de volgende generatie. DOEN’22 vindt het belangrijk dat we mensen hier zélf voor verantwoordelijk maken. Dat betekekent dat er wat ons betreft geen windmolens of grote zonnevelden meer bij komen. Dit heeft te veel impact op de omgeving. Mocht nou een heel buurtschap wel een windmolen of zonneveld willen, dan is dat natuurlijk wel bespreekbaar. DOEN’22 wil eerst dat de daken in de gemeente Hardenberg vol komen te liggen met zonnepanelen. Kleine windmolentjes met een beperkte hoogte kan op sommige plekken ook een optie zijn. Wel moet het stroomnet zo snel mogelijk hier op ingericht worden.

Hipster man in checked shirt wearing virtual reality goggles, holding them. Studio shot on black background

Economie

De gemeente Hardenberg is trots op de maakindustrie. DOEN’22 ook. Tegelijkertijd moeten we ook inzetten op de nieuwe economie. De banen die over 20 jaar niet meer weg te denken zijn, bestaan nu in veel gevallen nog niet. De digitale snelweg is de toekomst.

Euro Floating Showing Money Wealth Or Earning

Financiën

DOEN’22 strijdt voor een betrouwbare overheid. Dat betekent dat we de gemeentelijke heffingen niet moeten verhogen als dat niet nodig is. De algemene reserve van de gemeente is op dit moment meer dan genoeg gevuld om alle risico’s die de gemeente loopt te dekken. Het geld dat de gemeente Hardenberg investeert, moet geïnvesteerd worden in alle 29 kernen. Te vaak hebben mensen van buiten de kern Hardenberg het gevoel dat alle investeringen in de kern Hardenberg worden gedaan.
DOEN’22 vindt dat er een goede balans moet zijn in het investeringsprogramma. Daar zien we dan ook nadrukkelijk op toe!

Jongeren

Jongeren vallen te vaak buiten de boot in Hardenberg. Allereerst is het heel ingewikkeld om een woning te krijgen. Daarnaast is het aantal uitgaansgelegenheden drastisch afgenomen de afgelopen jaren. Geen wonder dat de verleiding om op straat te hangen dan groot wordt. DOEN’22 vindt dat er in de twee grootste kernen van onze gemeente een jongerencentrum moet komen. Ook moet er een jongerenraad komen om jongeren te betrekken bij de besluiten van de gemeenteraad.

Kernen

“De kracht van gewoon doen” is de slogan van de gemeente Hardenberg. Maar wat we hier doen is helemaal niet gewoon. Dat is heel bijzonder. DOEN’22 ziet het wel zitten om een kern in de gemeente Hardenberg te vermarkten als specifieke karakteristieke kern. Een nieuwe toeristische trekpleister. Dat betekent investeren. Wij denken dat er bijvoorbeeld een grote kans in Gramsbergen ligt.

default

Mobiliteit, infrastructuur en bereikbaarheid

De gemeente Hardenberg verdient een snelweg en een goede treinverbinding met het noorden. Daarom vindt DOEN’22 dat er nu écht eens actie moet komen rondom de N36 en de Nedersaksenlijn. De gemeente Hardenberg is onvoldoende bereikbaar via de weg.

Stad en dorp

Investeren in álle kernen!
Te vaak hebben mensen van buiten de kern Hardenberg het gevoel dat alle investeringen in de kern Hardenberg worden gedaan.
DOEN’22 vindt dat er een goede balans moet zijn in het investeringsprogramma. Daar zien we dan ook nadrukkelijk op toe!

Ouderen

Ouderen worden steeds ouder. Dat betekent dat we moeten nadenken over doorstoming op de woningmarkt, over zorg en over voorzieningen. Er moet meer gebouwd worden voor senioren. Ook gezinnen hebben hier baat bij, omdat zij kunnen doorstromen. Woningen moeten levensbestendig worden gemaakt en elke kern verdient een ontmoetingsplek voor ouderen.

Dedemsvaart Koffieshop

Veiligheid en ondermijning

Of het nou thuis is of op straat, je moet je veilig voelen in onze gemeente. Als dat niet zo is, moeten we daar wat aan doen. Voor DOEN’22 is veiligheid één van de belangrijkste speerpunten. Dat betekent dat we criminaliteit en ondermijning harder willen aanpakken en de veiligheidsdiensten beter willen faciliteren.

Back view of happy excited young people holding hands and jumping in the air outdoors

Welzijn en geluk

Iedereen wil graag gelukkig zijn. De gemeente Hardenberg kan hier een bijdrage aan leveren. Je bent gelukkiger als je fit bent. Daarom moet er fors worden geïnvesteerd in sport. Als je niet gelukkig bent moet je zonder zorgen snel bij een huisarts of zorgloket terecht kunnen. We moeten investeren in het aantal huisartsen en zorgloketten in onze gemeente.

Gramsbergen06

Wonen

Jarenlange wachtlijsten bij de woningcoörporatie, onmogelijk een woning kunnen kopen door een gebrek aan aanbod en een overvloed aan eisen van de bank. De woningmarkt zit shocking klem. Er is simpelweg te weinig aanbod en veel te veel vraag. Dat betekent dat de woningambitie dus fors omhoog moet, maar dat we ook moeten kijken wat we nu al kunnen doen. DOEN’22 vindt tijdelijke tiny houses een goede mogelijkheid.

Slagharen04

Zorg

Steeds meer mensen redden zich niet meer alleen. Daar ligt een hele belangrijke taak voor de gemeente Hardenberg. (Energie)armoede, geestelijke problemen, de vergrijzing in combinatie met het gebrek aan (mantel)zorgers. DOEN’22 vindt dat de weg naar hulp en naar de gemeente veel toegankelijker moet worden. Iemand met een hulpvraag zou idealiter maar met één partij te maken moeten krijgen. Zo kun je niet van het kastje naar de muur gestuurd worden.

Kernwaarden

Je kunt op ons bouwen

Afspraak is afspraak. Dat zou zeker voor de overheid moeten gelden. De overheid moet je kunnen vertrouwen. DOEN’22 strijdt voor een betrouwbare overheid.

We willen verbetering

De gemeente Hardenberg is nooit af. We willen continu verbetering. Verbeteren met visie. Geen plannen van verkiezing tot verkiezing, maar meer-jarenplannen!

Voel je vrij

De gene die zichzelf prima redt krijgt volop de ruimte, de gene die dat niet kan krijgt een zetje in de rug.