DOEN we WEL: Het centrum van Hardenberg schoner, veiliger en toegankelijker maken

DOEN we WEL: Het centrum van Hardenberg schoner, veiliger en toegankelijker maken

Dit voorstel is op initiatief van DOEN’22 op de agenda van de gemeenteraad gezet. Veel ondernemers en gebruikers van het winkelcentrum van Hardenberg klagen over de staat van het centrum. DOEN’22 vindt de staat van het centrum op dit moment onvoldoende. Dat blijkt uit bijvoorbeeld de defecte pollers. Pollers houden het autoverkeer tegen in het centrum. Doordat deze pollers niet goed werken rijden er nu op ongewenste momenten (vracht)auto’s door het centrum. Dit levert gevaarlijke situaties op. De hekken die nu als vervanger zijn geplaatst zijn een noodoplossing die ongewenst is en onvoldoende werkt. Ook zijn er verzakkingen in de straat die gevaarlijke situaties opleveren voor scootmobielen en rolstoelgebruikers. Ook staan er afvalbakken op ongewenste plekken, wordt er onvoldoende aan groenonderhoud gedaan en zijn er gevaarlijke situaties met electriciteitskabels in winkelgevels. BOA’s en politie hebben onvoldoende capaciteit om hier op toe te zien. Daarom hebben we hiervoor een motie gemaakt. Helaas werd deze verworpen, omdat de motie niet gesteund werd door het CDA, de ChristenUnie, 5 raadsleden van OpKoers.NU en de VVD. De politieke discussie kun je hieronder terugkijken.

DOEN’22: Voor

De motie die voorlag was:

  1. In overleg met ondernemers, omwonenden, BOA’s, politie en de werkgroep inclusieve samenleving te inventariseren welke ongemakkelijkheden er (nog meer) zijn in het centrum van Hardenberg m.b.t. schoon, veilig en toegankelijk;
  2. Voor de langere termijn een meerjarenplan voor het centrum van Hardenberg te ontwikkelen dat perspectief biedt voor ondernemers en gebruikers en voor de korte termijn een actieplan op te stellen gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid en veiligheid van het centrum van Hardenberg;
  3. Deze plannen uiterlijk in mei 2023 aan de raad voor te leggen maar zo mogelijk nog eerder;
  4. Dit in samenspraak met ondernemers/winkeliers in het centrum van Hardenberg en andere actoren op te pakken.
50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieTegen
ChristenUnie7 zetelsCoalitieTegen
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitie2 Voor, 5 Tegen
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieTegen
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 8 zetels. Tegen: 24 zetels. Afwezig: 1 zetels. Motie verworpen

Motivatie

DOEN’22 vindt dat het centrum veilig, toegankelijk en schoon moet zijn. Dit is nu onvoldoende het geval. Daarom hebben we dit voorstel ingediend. Uiteraard stemden we voor. We danken 50 Plus, D’66, Groen Links, PvdA en raadslid Ter Wijlen van OpKoers.nu voor de steun. Jammer dat de coalitie ons hierin niet steunde. We zullen er desondanks strak op toezien dat het centrum, veiliger, aantrekkelijker en schoner wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *