DOEN’22 gepikeerd over te late en inhoudelijk ondermaatse reactie college op vragen over energielasten verenigingen

DOEN’22 gepikeerd over te late en inhoudelijk ondermaatse reactie college op vragen over energielasten verenigingen

College: “Het lijkt ons niet gewenst om vooruitlopend op de concretisering op landelijk niveau met een lokaal maatregelenpakket te komen, waarbij bovendien ieder afwegingskader ontbreekt.”

DOEN’22 is zeer ontevreden over de antwoorden van het college op de vragen over de stijgende energielasten voor het verenigingsleven. Naar aanleiding van die vragen hebben we ontzettend veel reacties gehad van verenigingen. Het probleem is nijpend. Er zijn al ledenvergaderingen geweest van verenigingen waar contributieverhogingen van 20% worden voorgesteld. Een zeer zorgelijke ontwikkeling. Als DOEN’22 hechten we veel waarde aan betaalbaarheid en daarmee toegankelijkheid van het verenigingsleven. Daarnaast vinden we deelname aan sport-, muziek-, en overige verenigingen belangrijk, vanuit sociaal maatschappelijk en gezondheid oogpunt. Wij komen graag met u als vereniging in contact, zodat we een nog beter beeld krijgen van de omvang van de problematiek. We maken ons ernstig bezorgd over de passieve houding van het College omtrent dit onderwerp. Die zorg is na aanleiding van de beantwoording vergroot.
Tekst gaat verder onder de foto

het voetbalveld van Hardenberg’85

DOEN’22 had op 1 september j.l. vijf vragen gesteld:

1. Zou u willen inventariseren welke verenigingen (verder) in de problemen komen door de stijgende energieprijzen?
2. Bent u bereid om deze verenigingen financieel te ondersteunen?
3. Bent u bereid mee te denken met verenigingen bij het verduurzamen van accommodaties?
4. Zou u bijvoorbeeld mee willen denken in het invoeren voor een duurzaamheidsfonds voor verenigingen?
5. Zou u deze vragen binnen drie weken willen beantwoorden?

College vindt maatregelenpakket nu ongewenst
De laatste vraag had eigenlijk een overbodige vraag moeten zijn, omdat de College en de gemeenteraad simpelweg een afspraak hebben om de vragen binnen drie weken te beantwoorden. Het College had bijna vijf weken de tijd nodig om de vragen te beantwoorden. We hoopten dat die extra tijd de kwaliteit van de beantwoording ten goede zou komen. Dat vinden wij helaas niet het geval. Het College geeft in de beantwoording aan dat de situatie hen volstrekt duidelijk is en dat er genoeg contact is met de verenigingen. Extra inventarisatie is volgens hen niet nodig.
Het College vindt dat de oplossing van het Rijk moet komen. “Het lijkt ons niet gewenst om vooruitlopend op de concretisering op landelijk niveau met een lokaal maatregelenpakket te komen, waarbij bovendien ieder afwegingskader ontbreekt.” Wel wil het College een luisterend oor bieden. Van verenigingen horen wij dat het contact met de verenigingen goed is, maar dat de situatie wel nijpend is en er behoefte is aan snelle duidelijkheid en een goede regeling. Dat is belangrijker dan een luisterend oor. DOEN’22 zal dan ook met een voorstel komen tijdens de begrotingsvergadering op dinsdag 8 november en alles in het werk stellen om hiervoor politieke steun te krijgen.

College wil geen verduurzamingsfonds voor (sport)verenigingen
DOEN’22 wil van de nood een deugd maken en vindt het een goed idee om nu met een extra verduurzamingsinitiatief te komen. Een fonds waarbij (sport)verenigingen tegen een lage rente extra duurzaamheidsinvesteringen te doen. Het College ziet ook die nut en noodzaak niet. Wij betreuren dat en zullen ook hiervoor met een voorstel komen rond de begrotingsvergadering op dinsdag 8 november.

Meld problemen bij DOEN’22
Komt uw vereniging ook in nood door de stijgende energieprijzen? Meld u dan via deze link bij ons. Dit helpt ons bij het verkrijgen van exacte inzichten en draagvlak. Uiteraard hebben wij achter de schermen bij de gemeente ook extra vragen uitgezet, om nog meer inzichten te verkrijgen.
Tekst gaat verder onder de foto.

Het voetbalveld van SC Lutten/EMMS

De exacte beantwoording van het College

1. Zou u willen inventariseren welke verenigingen (verder) in de problemen komen door de stijgende energieprijzen?
Het is ons volstrekt duidelijk dat inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen over de volle breedte geraakt worden door de gevolgen van de energiecrisis. Wij zijn daarover in nauw contact met (vertegenwoordigers van) verenigingen, instellingen en verwachten dat een aanvullende integrale inventarisatie daarop niet van toegevoegde waarde is.

2. Bent u bereid om deze verenigingen financieel te ondersteunen?

Het mondiale karakter van de energiecrisis vraagt in eerste instantie om maatregelen op nationaal niveau. De miljoenennota 2023 geeft daar een eerste schets van en biedt een uitgebreid pakket aan koopkrachtherstel lende maatregelen. De verschillende onderdelen worden nu op Rijksniveau verder uitgewerkt, omdat deze nog niet allemaal voldoende geconcretiseerd zijn. Dit maatregelenpakket is voor ons leidend. Het lijkt ons niet gewenst om vooruitlopend op de concretisering op landelijk niveau met een lokaal maatregelenpakket te komen, waarbij bovendien ieder afwegingskader ontbreekt. Uiteraard is het college wel bereid om een (bestuurlijk) luisterend oor te bieden, voor zover dit nu niet al gebeurt.

3. Bent u bereid mee te denken met verenigingen bij het verduurzamen van accommodaties?

College is uiteraard bereid om mee te denken met verenigingen, maar de rol van de gemeente is met name faciliterend van aard. Zo informeren we verenigingen over bestaande mogelijkheden zoals subsidies en vormen van financiering voor investeringen in duurzaamheidsmaatregelen.

4. Zou u bijvoorbeeld mee willen denken in het invoeren voor een duurzaamheidsfonds voor verenigingen?

Voor gemeentelijke gebouwen geldt dat er al fors is en wordt geïnvesteerd in verduurzaming. Voor niet gemeentelijke gebouwen bestaan mogelijkheden om een beroep te doen op bestaande duurzaamheidsfondsen, zoals via de Bank Nederlandse Gemeente (BNG). Vooralsnog ziet het college geen aanleiding om aanvullend daarop een lokaal duurzaamheidsfonds specifiek voor verenigingen in te stellen.

5. Zou u deze vragen binnen drie weken willen beantwoorden?
Deze vraag werd niet beantwoord, maar ons verzoek werd niet ingewilligd. De beantwoording van de vragen gesteld op 1 september j.l. kwam op 4 oktober. Bijna twee weken te laat.


Één reactie op “DOEN’22 gepikeerd over te late en inhoudelijk ondermaatse reactie college op vragen over energielasten verenigingen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *