DOEN we WEL: Noodfonds

DOEN we WEL: Noodfonds

Dit voorstel is op initiatief van DOEN’22, 50PLUS, D66, GroenLinks en PvdA op de agenda gezet.

DOEN’22: Voor

Het amendement dag voorlag was:

Amendement – Instellen noodfonds

De raad van de gemeente Hardenberg;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2022 inzake Voorstellen aanvullend budget begroting 2023;

Overwegende dat

  • De energielasten en diverse overige prijzen (o.a. voeding, brandstof) explosief zijn gestegen;
  • Inwoners, maatschappelijke, culturele en sociale instanties en (sport)verenigingen hierdoor moeite hebben om de noodzakelijke vaste lasten te betalen;
  • Genoemde instanties en verenigingen van groot belang zijn voor onze samenleving;
  • Het wenselijk is dat voorkomen moet worden dat deze instanties en verenigingen omvallen als gevolg van de gestegen energielasten;
  • Eveneens voorkomen moet worden dat huishoudens de bestaanszekerheid verliezen door de extreme inflatie en prijsstijgingen energie;
  • De gemeente Enschede onlangs een noodfonds heeft ingesteld dat als goed voorbeeld kan dienen;
  • Een dergelijk noodfonds, van waaruit renteloze leningen worden verstrekt, alleen ingezet kan worden voor zover bestaande regelingen tekort schieten.

Besluit

Aan beslispunt 2 “Ter uitvoering van de voorgestelde investeringen de volgende kredieten beschikbaar te stellen:” het volgende toe te voegen:

“- Gedurende twee jaar instellen noodfonds als gevolg van gestegen energiekosten 5.000.000,-“

Nadere toelichting.

De dekking van dit voorstel komt uit de Algemene Reserve. En gaat over tot de orde van de dag.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 33 zetels. Tegen: 0 zetels. Afwezig: 0 zetels. Amendement aangenomen

Motivatie

DOEN’22 vroeg al eerder aandacht voor de problematiek voor verenigingen rondom de stijgende energielasten. In eerste instantie zag de gemeente hier geen noodzaak voor. Gelukkig kwamen de andere partijen later tot inkeer en is dit noodfonds er alsnog gekomen. We zijn hier heel blij mee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *