DOEN we WEL: Vaststelling Bestemmingsplan Bergentheim Möllincksvaart Fase 3

DOEN we WEL: Vaststelling Bestemmingsplan Bergentheim Möllincksvaart Fase 3

De woonwijk Möllincksvaart in Bergentheim is in ontwikkeling. Fase 1 is afgerond. In fase 2 worden de laatste woningen gebouwd. De gemeente is van plan om fase 3 in delen te ontwikkelen, om zo aan te sluiten bij de lokale vraag. Dit gebeurt in goed overleg met Plaatselijk Belang Bergentheim. Dit bestemmingsplan maak de bouw van 170 woningen mogelijk, en de aanleg van infrastructuur, water en groen
Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan hebben ter inzage gelegen. Er zijn 2 zienswijzen binnengekomen. De samenvatting en reactie staan in de notitie. 1 zienswijze ging over trillingen van de spoorlijn in de omgeving. Hierop zijn de regels en verbeelding die bij het bestemmingsplan horen aangepast. De raad kan nu het bestemmingsplan gewijzigd en het beeldkwaliteitsplan ongewijzigd vaststellen.

Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
1. In te stemmen met de ‘Notitie over de zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘Bergentheim, woongebied Möllincksvaart fase 3’.
2. Het bestemmingsplan ‘Bergentheim, woongebied Möllincksvaart fase 3’ gewijzigd vast te stellen, in die zin dat op de verbeelding een aanduiding is opgenomen m.b.t. trillingshinder en dat in de regels is opgenomen dat bij aanvragen binnen dit aanduidingsgebied voldaan moet worden aan de streefwaarden m.b.t. trillingshinder, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00389-VG01).
3. Het beeldkwaliteitsplan ‘Möllincksvaart fase 3’ vast te stellen.
4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd.

DOEN’22: Voor

ot de orde van de dag.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 33 zetels. Tegen: 0 zetels. Afwezig: 0 zetels. Amendement aangenomen

Motivatie

Het is goed dat er in alle kernen in de gemeente Hardenberg wordt gebouwd. Wij vinden dit ook een mooi plan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *