DOEN we WEL: BOA’s faciliteren met wapenstok en handboeien

DOEN we WEL: BOA’s faciliteren met wapenstok en handboeien

Dit voorstel is op initiatief van DOEN’22 op de agenda gezet.

DOEN’22: Voor

Motie – Wapenstok en handboeien voor BOA’s

De raad van de gemeente Hardenberg;

Overwegende dat:

  • Het ministerie van J&V het na een succesvolle pilot mogelijk maakt voor gemeenten om hun BOA’s met een wapenstok uit te rusten;
  • De politiecapaciteit nog altijd onvoldoende is.

Is van mening dat:

  • Goed werkgeverschap bestaat uit een brede zorgplicht op onder andere het gebied van ar- beidsvoorwaarden, juridische en persoonlijke ondersteuning in geval van (gewelds)incidenten, opleiding, training, communicatiemiddelen en uitrusting;
  • Het dragen van de korte wapenstok zorgt voor een verhoogd veiligheidsgevoel onder de boa’s bij het uitoefenen van hun taken;
  • Gelijkheid in uitrusting voor alle boa’s is essentieel is voor een veilige taakuitoefening;
  • Het dragen van de korte wapenstok en handboeien een preventieve en de-escalerende werking heeft;
  • In situaties waar een geweldsdreiging voorkomt de politie zoveel mogelijk de orde dient te handhaven;
  • De boa’s hebben uitgesproken dat zij zich veiliger voelen met een geweldsmiddel en een geweldsmiddel en handboeien willen toevoegen aan de standaarduitrusting;
  • Meer zekerheid over arbeidscontracten bijdraagt aan de kwaliteit van het BOA-team.

Draagt het college op:

1. Op de kortst mogelijke termijn alle benodigde stappen te doorlopen om de uitrusting van BOA’s permanent uit te breiden met de korte wapenstok en handboeien.
2. Flex-contracten alleen in noodzakelijke gevallen in te zetten voor BOA’s.

De motie werd niet in stemming gebracht.

Motivatie

We gaan een avond organiseren voor de raad met de BOA’s en de politie. De rest van de gemeenteraad had nog behoefte aan extra informatie. We komen dus later op dit onderwerp terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *