DOEN’22 en andere oppositiepartijen: “Geen verhoging gemeentelijke belastingen in 2023”.

DOEN’22 en andere oppositiepartijen: “Geen verhoging gemeentelijke belastingen in 2023”.

De oppositiepartijen 50PLUS, D’66, DOEN’22, GroenLinks en PvdA in de gemeenteraad van Hardenberg hebben de handen ineen geslagen en gaan een tegenvoorstel doen voor de gemeentebegroting van volgend jaar. Belangrijkste in dit voorstel is dat de gemeentelijke belastingen niet worden verhoogd. Het gaat daarbij om de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

De gemeentelijke spaarpot, de algemene reserve, stijgt in de begroting van het college naar 98 miljoen euro. Het niet verhogen van de gemeentelijke belastingen betekent een beroep op de algemene reserve van ongeveer 850.000 euro, die daarmee alsnog ruim 97 miljoen euro bevat. Dat zien de partijen als een verantwoorde stap.

De algemene reserve is bedoeld om risico’s op te vangen. Juist voor onzekere tijden als nu. De inflatie raakt mensen momenteel enorm in de portemonnee. Een belastingverhoging is dan ook niet gepast op dit moment, aldus de partijen. Ze roepen ook de coalitiepartijen op om dit tegenvoorstel te steunen.  

Een gemeentelijke aanslag

Politieke reacties:
50PLUS, Gijs Schuurman:
“50PLUS is van mening dat er in de loop van de jaren een reserve is opgebouwd om onder andere in een periode van crisis onze inwoners tegemoet te kunnen komen met een lastenverlichting met betrekking tot de gemeentelijke belastingen.”

D’66, Jacco Rodermond: “Sinds 2014 pleiten wij al voor lagere gemeentelijke belastingen. Daarom zijn we blij met deze samenwerking om dit voor elkaar te krijgen. Het zal onze inwoners echt helpen!”

DOEN’22, Piet-Cees van der Wel: “Onnodige lastenverzwaringen is in deze tijd van hoge inflatie en energiearmoede niet gewenst. Gelukkig laat de reserve van de gemeente een maatregel als deze toe. Mooi dat we met deze partijen de handen ineen kunnen slaan voor onze inwoners.”

GroenLinks, Romano Boshove: ‘’De grootste politieke opgave van het moment is ervoor zorgen dat het leven voor onze inwoners betaalbaar blijft. Daarvoor hebben we het totale pakket aan lokale en landelijke maatregelen nodig. Op zo’n moment past het verhogen van de lasten niet. Zeker niet als de begroting ook zonder lastenverzwaring kan.’’

PvdA, Gert Luisman: “In een periode van zeer hoge inflatie, de energiearmoede die toeneemt en er veel minder geld overblijft voor basiszaken als gezond eten en een warm huis, is het nodig dat ook de gemeente, naast de maatregelen van het Rijk, een bijdrage levert. Een verhoging van belastingen past daar niet bij. De gemeente heeft de afgelopen jaren goed kunnen sparen en er zijn voldoende reserves voor een pas op de plaats. Om de verhoging te voorkomen slaan we als oppositie de handen ineen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *