DOEN we NIET: Verklaring van geen bedenkingen grindwasserij Sibculo

DOEN we NIET: Verklaring van geen bedenkingen grindwasserij Sibculo

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen in het kader van de aanvraag
omgevingsvergunning voor het ruimtelijk mogelijk maken van een inrichting voor het wassen van
grind, de opslag hiervan en het verhandelen van zand en grind afkomstig van elders en het
(om)bouwen van de installatie en voorzieningen die hiervoor nodig zijn op het perceel plaatselijk
bekend Gemeente Hardenberg, kadastraal bekend Ambt-Hardenberg, sectie G, nummer 2962

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

 1. Te verklaren geen bedenkingen te hebben in het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning
  voor het ruimtelijk mogelijk maken van een inrichting voor het wassen van grind, de opslag hiervan
  en het verhandelen van zand en grind afkomstig van elders en het (om)bouwen van de installatie en
  voorzieningen die hiervoor nodig zijn op het perceel plaatselijk bekend Gemeente Hardenberg,
  kadastraal bekend Ambt-Hardenberg, sectie G, nummer 2962 (op het perceel Sibculoseweg
  tegenover villapark de Vlegge in Sibculo).
 2. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen te ondertekenen en deze te verzenden naar het college
  van burgemeester en wethouders.
50PLUS1 zetelOppositieTegen
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieTegen
Groen Links1 zetelOppositieTegen
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieTegen
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieTegen
Voor: 23 zetels. Tegen: 7 zetels. Afwezig: 3 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Een gemeente moet een betrouwbare partner zijn. Hoewel wij vinden dat deze plek een prima plek is voor een grindwasserij, voldoet de bedrijfsactiviteit niet aan het bestemmingsplan. De procedure rond de grindwasserij van Slaat verdient bepaald geen schoonheidsprijs. Vorig jaar nog stelde het Hardenbergse college de raad juist voor om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ te weigeren. Toen Slaat de raad op de valreep mailde dat hij zijn installatie wilde aanpassen om aan de milieuregels te kunnen voldoen, besloot de gemeenteraad unaniem om dit agendapunt niet in stemming te brengen en te bekijken of het bedrijf toch behouden kon blijven. Dat vinden wij ook zeer zeker belangrijk. Tegelijkertijd vinden wij het niet reeël om een “verklaring van geen bedenkingen” af te geven bij een proces waar genoeg op aan te merken is. Bovendien heeft de gemeente Hardenberg eerder geprobeerd om een grindwasserij te legaliseren die niet aan het bestemmingsplan voldeed. Dat was in Balkbrug. Uiteindelijk leidde dit tot een rechtzaak die de gemeente Hardenberg verloor. Vandaar dat DOEN’22 de handen ineen sloeg met de oppositie en samen met hen tegen dit voorstel stemde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *