DOEN we WEL: Programmeringsafspraken wind op land

DOEN we WEL: Programmeringsafspraken wind op land

De provincie Overijssel werkt aan een nieuw windbeleid. De provincie heeft hiervoor 4 voorkeursgebieden aangewezen. Ook de gemeente Hardenberg krijgt hiermee te maken, door het voorkeursgebied Ommen-Hardenberg.

DOEN’22: Voor

Het besluit dat voorlag was:

1. het voorstel voor programmeringsafspraken, zoals beschreven in de brief aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, te bekrachtigen;
2. het afwegingskader en de participatieleidraad windenergie vast te stellen als onderdeel van het voorstel voor programmeringsafspraken, zoals beschreven in de brief aan Gedeputeerde Staten van Overijssel;
3. kennis te nemen van de evaluatie van het gebiedsproces Bergentheim – Kloosterhaar – Sibculo

 

50PLUS 1 zetel Oppositie Voor
CDA 9 zetels Coalitie Voor
ChristenUnie 7 zetels Coalitie Voor
D’66 1 zetel Oppositie Voor
Groen Links 1 zetel Oppositie Voor
OpKoers.nu 7 zetels Coalitie Voor
PvdA 2 zetels Oppositie Voor
VVD 3 zetels Coalitie Voor
DOEN’22 2 zetels Oppositie Voor
Voor: 27 zetels. Tegen: 0 zetels. Afwezig: 6 zetels. Voorstel aangenomen

Motie compensatie programmeringsafspraken wind op land

50PLUS 1 zetel Oppositie Voor
CDA 9 zetels Coalitie Voor
ChristenUnie 7 zetels Coalitie Voor
D’66 1 zetel Oppositie Voor
Groen Links 1 zetel Oppositie Tegen
OpKoers.nu 7 zetels Coalitie Voor
PvdA 2 zetels Oppositie Tegen
VVD 3 zetels Coalitie Voor
DOEN’22 2 zetels Oppositie Voor
Voor: 24 zetels. Tegen: 3 zetels. Afwezig: 6 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Het viel rauw op ons dak: de hoeveelheid op te wekken windenergie in de gemeente Hardenberg gaat omhoog als het aan de provincie Overijssel ligt. Van 166 naar 235 gigawatt per uur (GWh) tot 2030. Met aftrek van bestaand windpark De Veenwieken betekent dat dat er tien tot vijftien windmolens bij komen. Eerst waren dat nog acht tot elf turbines. De provincie wilde voor het met Ommen gedeelde voorkeursgebied eerst 400, maar ‘biedt’ nu 350GWh. De gemeente staat nu met de rug tegen de muur, door het als ‘zeer kansrijk’ bestempelde gebied voor turbines. Daarom is het kiezen tussen twee kwaden. 

Het college van Burgemeester en Wethouders ziet zich genoodzaakt om ‘ja’ te zeggen. Want het alternatief – geen afspraak – betekent mogelijk een wildgroei aan windmoleninitiatieven, was de uitleg van wethouder Werner ten Kate (VVD). Want dan is er geen maximum. Bij Hardenberg zijn nu al voor 500 tot 600GWh aan plannen bekend.

Wij vinden deze wijze van handelen van de provincie Overijssel betreurenswaardig en wat ons betreft is het laatste woord hier ook nog niet over gezegd. Helaas zagen we op dit moment geen andere mogelijkheid om met enorme tegenzin voor te stemmen.

We zijn wel blij met de motie waarin we het college opdragen om:

  1. Naast de genoemde doelen in het raadsvoorstel stevig in te zetten op een royale compensatie zoals eerder beschreven en deze kenbaar te maken bij Gedeputeerde Staten van Overijssel en de Provinciale Staten van Overijssel.
  2. Aan Gedeputeerde Staten van Overijssel de gevoelens en standpunten van deze gemeenteraad en de inwoners van gemeente Hardenberg met betrekking tot het proces omtrent het nieuwe beleid en de programmeringsafspraken over te brengen.
  3. De motie naar de Provinciale Staten van Overijssel te sturen om hen op de gevoelens en standpunten van de gemeenteraad en de inwoners van Hardenberg te wijzen ten aanzien van het gevoerde proces.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *