Zorgen over AZC blijven na beantwoording vragen College

Zorgen over AZC blijven na beantwoording vragen College

College houdt optie open voor AZC na 2026
Na de beantwoording van schriftelijke vragen door het College van B&W blijven de zorgen van DOEN’22 over het asielzoekerscentrum (AZC) in Hardenberg onverminderd groot.


Hoewel er stappen zijn genomen om de overlast te verminderen, blijft het College de optie openhouden om het AZC na 2026 te laten voortbestaan, ondanks eerdere beloften aan omwonenden dat het centrum zou sluiten.

Reactie van DOEN’22

Piet-Cees van der Wel, fractievoorzitter voor DOEN’22: “Wij zijn niet tegen de opvang van vluchtelingen, maar wel tegen het niet nakomen van afspraken. Het College houdt de optie open om het AZC na 2026 voort te zetten en dat is voor ons onacceptabel. Wij vinden het cruciaal dat de overlast rond het AZC afneemt en dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Het AZC moet na 2026 sluiten, zoals beloofd is door het College aan de omwonenden. ”

Overlast en Veiligheid

Het College heeft verschillende maatregelen genomen om de overlast door asielzoekers te verminderen. Dit omvat de oprichting van een speciaal team van woonbegeleiders, wekelijks overleg met de wijkagent en ketenpartners, en de inzet van een straatteam en extra beveiliging. Ondanks deze maatregelen blijven er meldingen van overlast, wat aangeeft dat verdere inspanningen nodig zijn.

Opvang na 2026

In de beantwoording stelt het College dat de zoektocht naar mogelijke nieuwe opvanglocaties doorgaat, in voorbereiding op de periode na 2026 wanneer de huidige contractuele afspraken aflopen. Daarnaast blijft de locatie aan de Jachthuisweg een optie. DOEN’22 is echter van mening dat dit laatste in strijd is met de eerdere toezeggingen aan de omwonenden, die erop rekenden dat het AZC in 2026 zou sluiten​.

Standpunt van DOEN’22

DOEN’22 blijft vasthouden aan de belofte dat het AZC in 2026 moet sluiten. “Het nakomen van afspraken is essentieel voor het vertrouwen van onze inwoners. Wil je in de toekomst draagvlak houden voor beslissingen waar je jezelf misschien minder populair mee maakt, dan zul je in ieder geval betrouwbaar moeten zijn. Wij blijven ons inzetten voor een eerlijke verdeling van de opvanglasten over alle gemeenten in Nederland, maar Hardenberg heeft zijn deel meer dan gedaan. We vangen meer dan een derde van het vluchtelingentotaal op in onze gemeente. De opvang is niet alleen onze verantwoordelijkheid, maar zeker ook van andere gemeenten.” aldus Van der Wel.

Toekomstige Acties

DOEN’22 zal de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en blijven pleiten voor duidelijke beleidsmaatregelen en financiële oormerkingen om de overlast te verminderen. De partij zal erop aandringen dat de gemeente Hardenberg zich houdt aan de gemaakte afspraken en het AZC in 2026 sluit.

AZC Hardenberg

Één reactie op “Zorgen over AZC blijven na beantwoording vragen College”

  • Gonnie De Graaff

    Door Gonnie De Graaff

    Reageer

    ik kan het helemaal vinden met de mening van doen 22 omtrent het AZC.Vroeger leerde je al belofte maakt schuld van je ouders. Menige gemeente heeft daar geen boodschap meer aan! De gemeente Hardenberg heeft zich behoorlijk ingezet. Nu is een ander aan de beurt,bovendien hebben we ook genoeg aan recreative mogelijkheden geboden en op het gebied van woningen zijn wij ook niet erg achter gebleven. Kortom wie volgt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *