Financiën

Financiën

Bij DOEN’22 geloven we dat een gemeente alleen gezond is als het huishoudboekje op orde is. U heeft als belastingbetaler hard gewerkt voor het geld dat we uitgeven. Dat dient zorgvuldig te worden beheerd. We streven ernaar de belasting zo laag mogelijk te houden. In een tijd waarin gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden krijgen en de gemeentelijke financiën in alle gemeenten onder druk staan, is het van vitaal belang dat er heldere en transparante verantwoording wordt afgelegd over de besteding van uw belastinggeld.

Standpunten en Voorstellen:

Transparantie:
De uitgaven en inkomsten van de gemeente moeten transparant zijn. De begroting en het jaarverslag moeten duidelijk leesbaar zijn. Elk jaar moeten inwoners en ondernemers gemakkelijk kunnen zien waar het geld aan is besteed en welk effect dit heeft gehad.

Evenwichtige financiën:
We zijn erop gericht om niet meer geld uit te geven dan er binnenkomt. Dit is een essentieel onderdeel van een gezonde financiële huishouding.

Laag houden van woonlasten:
We streven ernaar de woonlasten (zoals de OZB en afvalstoffenheffing) zo laag mogelijk te houden. Dit helpt onze inwoners om hun kosten te beheersen en bevordert de leefbaarheid.

Toeristenbelasting:
De toeristenbelasting moet zo laag mogelijk zijn en mag alleen worden geheven als het geld daadwerkelijk wordt besteed aan het onderhouden en verbeteren van faciliteiten die ook door bezoekers worden gebruikt.

Gemeentelijke Leges:
Gemeentelijke leges moeten zo veel mogelijk gebaseerd zijn op de kostprijs. Het principe ‘de gebruiker betaalt’ is ons uitgangspunt. We vinden het onacceptabel dat kosten onnodig op onze inwoners worden afgewenteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *