Wonen

Wonen

Elke inwoner van Hardenberg verdient een fijn thuis in een levendige en veilige omgeving. DOEN’22 streeft naar een flexibele, toekomstbestendige en inclusieve woningmarkt, waarin de behoeften van jong en oud centraal staan.

Voorstellen en Standpunten:
Prioriteit voor starters en jonge gezinnen:We erkennen het belang van betaalbare woningen voor onze jongeren en gezinnen. Daarom zal DOEN’22 inzetten op de versnelde ontwikkeling van zowel huur- als koopwoningen in dit segment.

Flexibele Woonmogelijkheden:
Naast de traditionele woningen, omarmen we innovatieve woonvormen zoals tiny houses, ecodorpen en kangoeroewoningen. Hiermee bieden we diversiteit en flexibiliteit in woonmogelijkheden.

Optimale Doorstroming:
Door gericht te bouwen, bevorderen we de doorstroming in alle woonsegmenten. Dit voorkomt dat grote gezinswoningen onnodig bezet blijven door bijvoorbeeld ouderen die liever kleiner willen wonen.

Reductie Wachttijden:
In samenwerking met Vechtdal Wonen en andere stakeholders, zullen we de wachttijden voor huurwoningen verkorten door heldere prestatieafspraken en ruimte voor particuliere initiatieven.

Tijdelijke Woonoplossingen:
We faciliteren de ontwikkeling van ‘pauzewoningen’ voor inwoners die vanwege persoonlijke omstandigheden snel tijdelijke woonruimte nodig hebben.

Kwaliteitsbewaking:
Met Vechtdal Wonen en projectontwikkelaars gaan we in dialoog om te zorgen voor kwalitatieve huurwoningen. Deze woningen mogen wat royaler zijn, passend bij het karakter van Hardenberg.

Illegaal doorverhuren:
We zetten in op strikte handhaving tegen het onrechtmatig onderverhuren van sociale huurwoningen, zodat deze woningen beschikbaar komen voor degenen die er recht op hebben.

Huisvesting Arbeidsmigranten:
We faciliteren de ontwikkeling van kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten, rekening houdend met de behoeften van lokale bedrijven zoals Plukon.

Integratiebevordering:
Bij het huisvesten van migranten met een verblijfsvergunning, kiezen we voor een gedistribueerde aanpak over de kernen, wat de integratie ten goede komt.

Bestrijden Leegstand:
We stimuleren het combineren van functies zoals wonen, werken en detailhandel, om onze kernen bruisend en leefbaar te houden.

Toegankelijkheid Informatie:
DOEN’22 wil dat alle inwoners eenvoudig kunnen ontdekken welke mogelijkheden er zijn rondom het vergroten of aanpassen van hun woning. Hiervoor zetten we in op een digitaal en fysiek loket voor bouwen en wonen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *