Betrouwbare overheid

Betrouwbare overheid

Betrouwbaarheid is het fundament van elke sterke samenleving en DOEN’22 ziet het als een fundamentele waarde voor de gemeente Hardenberg. Wij geloven dat elke inwoner recht heeft op een overheid die transparant, eerlijk en verantwoordelijk is. Een overheid waarop je kunt rekenen.

Standpunten en Voorstellen
Transparantie is essentieel:We streven naar openheid in alles wat we doen. Alle beslissingen van de gemeente Hardenberg moeten duidelijk zijn voor haar inwoners. Geen verborgen agenda’s, geen achterkamertjespolitiek.

Afspraak is afspraak:
Als gemeente Hardenberg maken we heldere afspraken en houden ons daaraan. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. We doen er alles aan om het vertrouwen van de inwoners te vergroten en te behouden.

Betrouwbare gemeente
Bij DOEN’22 streven we ernaar dat mensen op de overheid kunnen bouwen en dat je de gemeente kunt vertrouwen. Wij geloven in:

Voortdurende verbetering:
We accepteren nooit dat ‘goed genoeg’ voldoende is. We streven altijd naar verbetering, leren van onze fouten en zetten ons in voor continue groei en ontwikkeling.

Betrokkenheid van inwoners:
De mening van onze burgers is essentieel. We betrekken de inwoners van de gemeente Hardenberg bij het maken van beslissingen. Hun input is belangrijk voor het vormen van beleid. Participatie dus.

Verantwoording afleggen:
Elke beslissing die we nemen, elke actie die we ondernemen, we zijn bereid om uit te leggen waarom. We zijn verantwoordelijk voor ons beleid en leggen verantwoording af aan de burgers van Hardenberg.

Eerlijkheid en Integriteit:
We zetten ons in voor een bestuur dat altijd eerlijk en ethisch handelt. Corruptie en ondermijning heeft geen plaats in Hardenberg. Als we verwachten van onze inwoners dat ze zich aan de regels houden, dan moeten we dat als gemeente zeker doen.

Dienstbaarheid:
De gemeente Hardenberg is er voor haar inwoners. Onze taak is om te dienen, te helpen en te ondersteunen. We zetten ons in voor de gemeenschap en haar behoeften.

Lange termijn visie:
We plannen niet alleen voor de komende jaren, maar denken na over de toekomst van Hardenberg. We streven naar een duurzame, inclusieve en florerende gemeenschap voor de komende generaties. Dat geeft voor de lange termijn duidelijkheid over waar we met de gemeente naar toe moeten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *