DOEN we WEL: Locatiekeuze sportpark Dedemsvaart

DOEN we WEL: Locatiekeuze sportpark Dedemsvaart

De accommodatie van DVC op sportpark De Boekweit voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Al meerdere jaren wordt gesproken over renovatie op De Boekweit of verplaatsing naar een nieuwe locatie. 
Dit heeft ook gevolgen voor de korfbalvereniging. Op 1 maart 2022 nam de raad een amendement aan en besloot door DVC en de Korfbalvereniging Avereest nader onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden voor een (multifunctioneel) sportcomplex aan de Hoopmansveenweg. Met dit onderzoek en de financiële uitwerking stelt het college de raad voor om te kiezen voor variant 3a (Hoopmansveenweg/Van Rooijens Hoofdwijk), met op termijn mogelijkheden voor ontwikkeling van een multifunctioneel sportpark. Deze variant moet nog verder uitgewerkt worden samen met DVC en de Korfbalvereniging.

DOEN’22: Voor

Het besluit dat voorlag was:

Het sportpark in Dedemsvaart gaat ons aan het hart. Wij zijn absoluut voor de verplaatsing van het sportpark naar de Hoopmansveenweg/Van Rooijens Hoofdwijk. Wij vinden het belangrijk dat de sportverenigingen weer groeimogelijkheden hebben en dat we nu een besluit nemen waar we over 30 jaar nog steeds trots op zijn. Een peperdure renovatie op de Boekweit vinden wij zonde van het geld. Wel vonden we het een lastige vraag van het college. Liever hadden we gezien dat ze al een onderhandelingsresultaat hadden bereikt alvorens zij naar de raad kwam met deze vraag. Gezien de omstandigheden vinden wij dit het minst slechte besluit. We hopen dat het College eruit komt.

 

  1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport ‘Locatiekeuze Sportpark Dedemsvaart’;
  2. Een voorkeur uit te spreken voor de variant 3a (compacte variant voor DVC en Korfbalvereniging Avereest in de zuidwesthoek van de Hoopmansveenweg/Van Rooijens Hoofdwijk) met op termijn mogelijkheden voor ontwikkeling tot een multifunctioneel sportpark;
  3. Als kader voor de grondprijs voor de te verwerven locatie de taxatiewaarde op basis van een maatschappelijke functie te hanteren;
  4. Het college op te dragen om te proberen zo snel mogelijk overeenstemming te bereiken over aankoop van de gronden, binnen de door de raad gestelde kaders en de raad hierover te informeren;
  5. Het college op te dragen variant 3a samen met DVC en de Korfbalvereniging nader uit te werken;
  6. Te streven naar het voorleggen aan de raad van de uitwerking van variant 3a op de meest kort mogelijke termijn maar uiterlijk 8 oktober 2024;
  7. Terug te vallen op variant 1 uit het onderzoeksrapport (renovatie Sportpark De Boekweit) wanneer uit de nadere uitwerking van variant 3a blijkt dat deze in redelijkheid niet binnen de door de raad gestelde kaders kan worden ontwikkeld en de raad hierin mee te nemen;
  8. De financiële consequenties mee te nemen in de Perspectiefnota 2025.

 

50PLUS 1 zetel Oppositie Voor
CDA 9 zetels Coalitie Voor
ChristenUnie 7 zetels Coalitie Voor
D’66 1 zetel Oppositie Voor
Groen Links 1 zetel Oppositie Voor
OpKoers.nu 7 zetels Coalitie Voor
PvdA 2 zetels Oppositie Voor
VVD 3 zetels Coalitie Voor
DOEN’22 2 zetels Oppositie Tegen
Voor: 32 zetels. Tegen: 0 zetels. Afwezig: 1 zetel. Voorstel aangenomen

 

Motivatie

Het sportpark in Dedemsvaart gaat ons aan het hart. Wij zijn absoluut voor de verplaatsing van het sportpark naar de Hoopmansveenweg/Van Rooijens Hoofdwijk. Wij vinden het belangrijk dat de sportverenigingen weer groeimogelijkheden hebben en dat we nu een besluit nemen waar we over 30 jaar nog steeds trots op zijn. Een peperdure renovatie op de Boekweit vinden wij zonde van het geld. Wel vonden we het een lastige vraag van het college. Liever hadden we gezien dat ze al een onderhandelingsresultaat hadden bereikt alvorens zij naar de raad kwam met deze vraag. Gezien de omstandigheden vinden wij dit het minst slechte besluit. We hopen dat het College eruit komt.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *