AZC

AZC

In de gemeente Hardenberg hebben we twee azc’s. Één in Loozen en één in Hardenberg.

Hardenberg
Het AZC aan de Jachthuisweg zit er sinds 2016. De afspraak is dat het AZC er maximaal 10 jaar zou zijn. Wij vinden dat we ons aan die afspraak moeten houden. De gemeente Hardenberg heeft dan ruimschoots voldaan aan de vraag om vluchtelingen op te vangen. Wij willen het terrein daarna gebruiken voor economische ontwikkeling.

Loozen
In Loozen is een kleiner AZC gevestigd. De gemeente heeft beloofd dat de opvang in Loozen slechts een jaar zou duren. Helaas heeft het zich niet aan die belofte gehouden. Wij betreuren dat en vinden dat de gemeente betrouwbaar moet zijn. Als het aan ons ligt verdwijnt ook dit azc zo snel mogelijk.

Opvang vluchtelingen
DOEN’22 is niet tegen de opvang van vluchtelingen. Wel vinden wij dat de opvang in goed overleg met de buurt moet gebeuren. Als er draagvlak in de buurt is, zal de opvang ook soepeler verlopen. De afgelopen jaren heeft de gemeente Hardenberg heel veel gedaan als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Wij zullen de taakstelling die er vanuit het rijk ligt op ons nemen, maar wat DOEN’22 betreft niet langer meer doen dan dat. Het is nu de beurt aan de gemeentes om ons heen.

Veilige landers
Vluchtelingen uit veilige landen leveren helaas vaak veel overlast op. Wat ons betreft zijn de zogenaamde “veilige landers” niet welkom in de gemeente Hardenberg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *