Dorpen en steden

Dorpen en steden

De gemeente Hardenberg, met haar rijke verscheidenheid aan kernen – van bruisende steden tot sfeervolle dorpen – vormt het hart van onze samenleving. Elke kern, groot of klein, speelt een unieke rol in de leefbaarheid en vitaliteit van Hardenberg. Om deze kernen te behouden en te versterken, zetten wij in op diverse initiatieven en strategieën.

Standpunten en Voorstellen

Ondersteuning van Plaatselijk Belangen: Wij geloven in de kracht van lokale belangenbehartiging en zullen deze beter ondersteunen, zowel financieel als met menskracht.

Toegankelijkheid van Fonds Maatschappelijke Initiatieven: Het voorzien van minder strikte criteria zodat meer initiatieven ondersteund kunnen worden en er meer ruimte komt voor innovatie vanuit de kernen.

Ontwikkeling van Dorpsvisies: Actieve ondersteuning bieden aan Plaatselijk Belangen bij het opstellen van toekomstvisies en uitvoeringsplannen voor hun kernen.

Voorzieningen: Extra inzet voor het behoud en de versterking van voorzieningen, met name in de kleinere kernen.

Openbare Ruimte: Voldoende budget reserveren voor het onderhoud van openbare ruimtes, zodat onze kernen schoon, groen en levendig blijven.

Herbestemming van Gemeentelijke Gebouwen: Vrijkomende gebouwen krijgen een nieuwe, maatschappelijke functie, zoals ontmoetingscentra of woon-zorgcentra.

Klimaatbestendige Kernen: Aanpassen van onze kernen aan veranderende weersomstandigheden om overlast te voorkomen en de leefbaarheid te garanderen.

Wijkvernieuwing: Opstellen en realiseren van wijkvernieuwingsprogramma’s voor oudere woonwijken.

Woningbouw: Focus op betaalbare woningen voor starters en ouderen, evenredig verspreid over de gemeente. Levensloopbestendige appartementen zijn een speerpunt.

Openbaar Vervoer: Onderzoek naar en verbetering van de OV-mogelijkheden voor een betere bereikbaarheid vanuit kleine naar grote kernen.

Behoud van Scholen: Samenwerking en combinatie van maatschappelijke functies om scholen in kleine kernen te behouden.

Woningbouwplekken Identificeren: In samenwerking met lokale belangengroepen, de meest geschikte locaties bepalen voor woningbouw in alle daarvoor geschikte kernen.

Buurtbus Initiatief: Extra buurtbussen inzetten om de bereikbaarheid van kleine kernen naar grotere kernen te verbeteren.

Multifunctionele Centra: Stimuleren van combinaties van maatschappelijke functies zoals scholen, zorgcentra en ontmoetingsplaatsen, met name in de kleinere kernen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *