DOEN we WEL: Begroting 2023 

DOEN we WEL: Begroting 2023 

De begroting gaat over de plannen en ambities voor het volgende jaar. Er staat in wat die plannen gaan kosten en hoe de gemeente dat gaat betalen. In de begroting voor 2023 zijn enkele ambities uit het coalitieakkoord 2022-2026 verwerkt. De begroting heeft een positief saldo van een half miljoen euro. Ook in de jaren daarna houdt de gemeente geld over. Het geld dat de gemeente overhoudt, gaat naar de algemene reserve: de spaarpot van de gemeente. Die groeit in de komende jaren naar ongeveer 98 miljoen euro. De begroting wordt elk jaar door de gemeenteraad vastgesteld in november.

DOEN’22: Voor

De begroting ziet er in zijn algemeenheid goed uit. Wel hebben we kritische kanttekeningen geplaatst in de zogenaamde algemene beschouwingen. De tekst kun je hieronder lezen:

Voorzitter,

De eerste algemene beschouwingen van deze nieuwe raad na de verkiezingen in maart. Die voelen al weer heel ver achter ons. Een coalitie van 26 zetels en een oppositie van 7 zetels, verdeeld over 5 kleine fracties. Wat ons betreft een hele ongezonde verhouding van macht en tegenmacht. De mammoettanker tegen 5 waterfietsjes. David tegen Goliath, Rome tegen Gallië… Zo kun je nog wat vergelijkingen bedenken. Ik zie de 26 mensen uit de coalitie denken aan dat verhaal over een Calimerogevoel. Zo voelt het ook wel een beetje en we moeten er het beste maar van maken. Met oog voor elkaar en het blik op de toekomst. De titel van het coalitieprogramma. En daarin staat: Wij nodigen de andere partijen in de gemeenteraad uit om over de uitwerking van dit coalitieakkoord mee te praten, inbreng te leveren en initiatieven te nemen. Mooie woorden. Hopelijk volgen er ook daden. Oppositiepartijen moesten in de krant lezen dat ze waren uitgenodigd voor de presentatie van dit akkoord op hoofdlijnen. En tot nu toe heeft onze fractie op alle voorstellen waarvoor wij aan de voorkant gelobbyd hebben zelden een reactie van de coalitie ontvangen. Voorzitter, het klinkt misschien een beetje zuur, maar het is wel zoals het is. En dat is echt vreselijk jammer. Waar is die cultuur van gewoon Doen? Het samen doen? Wij missen die. Daarom reiken we iedereen in deze raad ook nadrukkelijk de hand. We hopen weer op de sfeer van de minderheid houdt rekening met de meerderheid, maar de meerderheid houdt ook rekening met de minderheid. Daar komen we als gemeente echt verder mee.
DOEN’22 zal alle goede voorstellen uiteraard steunen. En het maakt ons niet uit wie dat voorstel doet. We moeten in deze moeilijke tijden niet met ons zelf bezig zijn, maar wat het beste is voor deze gemeente. En volgens mij kunnen we dat echt wel. Misschien is het voor iedereen ook wel een beetje wennen aan de nieuwe verhoudingen.  Ik was dan ook blij toen bijvoorbeeld de heer Odink ons benaderde om steun te zoeken voor zijn voorstel over de startersleningen. Goed idee. Gaan we doen. Mevrouw Soeten kondigde ook een prima amendement van de CDA-fractie aan. Die hebben ons dan niet benaderd om daarin mee te doen, maar we zullen dat voorstel wel steunen. Omdat het gewoon goed is voor onze gemeente. Dat geldt ook voor de motie van de VVD. Dank voor het zoeken van de samenwerking mevrouw Heuver. Prima motie. En als OpKoers met een goed voorstel was gekomen, hadden we dat uiteraard ook gesteund. Maar kennelijk vinden zij de voorgelegde voorstellen dusdanig briljant dat ze zeiden. Niks meer aan doen! Dat geldt voor ons dan niet helemaal voorzitter. Er valt echt nog genoeg te verbeteren aan onze gemeente. Qua bereikbaarheid en infrastructuur bijvoorbeeld. Mooi dat het bidbook voor de Nedersaksenlijn klaar is. Hopelijk gaat het nu écht tot resultaten leiden. Zou goed zijn voor onze gemeente. Dan kunnen we ook aan de slag met die stationsomgeving. Tegelijkertijd tijd om aan de slag te gaan om van de N36 een A36 te maken. Het wordt altijd wel geroepen, maar wie doet daadwerkelijk wat?

Voorzitter, onze inwoners maken zich druk om de veiligheid in de gemeente. We hebben hier een aantal weken geleden de ondernemers uit het centrum van Hardenberg gezien die zich zorgen maken over de toekomst van het centrum. Onze motie haalde helaas de eindstreep niet, maar we zijn wel even benieuwd naar een update. Wat heeft de schouw opgeleverd? Hoe staat het nu met de veiligheid in het centrum? Hoe staat het ervoor met het aantal incidenten? En hoe staat het er nu voor met de situatie rondom de veilige landers in ons AZC?
Wij hebben ook gesproken met de BOA’s. Zij missen structurele bezetting in het team. Door veel flexcontracten is er veel verloop en verdwijnt er constant kennis. Wij willen inzetten op meer vaste contracten. Wij vinden ook dat BOA’s veilig hun werk moeten doen. Zij moeten met de handen op de rug hun werk doen. Gelukkig biedt het Rijk gemeenten de mogelijkheid daar wat aan te DOEN. Daarom wil DOEN’22 de BOA’s uitrusten met een wapenstok en handboeien. Collega Volkers heeft daarom een motie voorbereid die ik bij deze graag wil indienen met als dictum:

 Draagt het college op:
1. Op de kortst mogelijke termijn alle benodigde stappen te doorlopen om de uitrusting van BOA’s permanent uit te breiden met de korte wapenstok en handboeien.
2. Flex-contracten alleen in noodzakelijke gevallen in te zetten voor BOA’s.

En voorzitter. Ik weet dat er een aantal mensen zich nu afvragen of dit wel nodig is. En dat antwoord is echt ja. Doordat de politie het steeds drukker krijgt en lastiger aan mensen komt krijgen BOA’s meer taken en daardoor ook steeds vaker te maken met geweld. Een BOA moet zich kunnen verdedigen. En over veiligheid gesproken. Wij pleiten nogmaals nadrukkelijk voor camerabeveiliging in het centrum van Hardenberg, voor ANPR-camera’s in het Vechtdal. Een veilig gevoel is zo’n belangrijke basis.

En over basis gesproken. De bestaanszekerheid staat onvoorstelbaar onder druk. En de politiek is er om problemen op te lossen. Helaas hebben steeds meer mensen het gevoel dat de politiek problemen veroorzaakt en misschien zelfs zelf wel het probleem is. In veel gevallen is er een politieke werkelijkheid en een werkelijke werkelijkheid. Neem als voorbeeld het vallen van het kabinet rondom het toeslagenschandaal. Terwijl iedereen buiten de 2 vierkante kilometer van het Binnenhof wil dat slachtoffers zo snel mogelijk worden geholpen, viel het kabinet. Symboolpolitiek en onnodig een paar weken voor de verkiezingen. De problemen in het land zijn groot. Dat geldt ook voor onze gemeente. Veel mensen komen simpelweg gewoon niet meer rond. De inflatie is enorm en energieprijzen blijven maar stijgen, waardoor mensen heel erg in de knel komen. Alles wordt duurder. Als overheid moet je bokje staan voor je inwoners, als zij het echt niet meer zelf redden. Maar ook voor verenigingen, voor ondernemers. Nood breekt wet. Als gemeente hebben we op veel van deze problemen niet of nauwelijks invloed. Wel hebben we een zorgplicht. Dat dreigen we wel eens te vergeten. Liever wijzen we dan naar een ander. “Dat moet het Rijk maar oplossen, of dat moet de Provincie maar doen”. Zouden mensen die in de schulden komen het uitmaken wie ze helpt? Zouden mensen die aan het kanaal Almelo de Haandrik wonen en enorme schades hebben aan hun huis zich druk maken over wie hun probleem helpt oplossen? Natuurlijk niet. Het is een kromme manier van denken. Of nou de ene overheidsinstantie helpt of de andere, het is uiteindelijk allemaal gemeenschapsgeld. Daarom moet de gewone Nederlander, of in ons geval de gewone inwoner van onze gemeente, veel meer centraal komen te staan. De overheid moet veel meer dienstbaar zijn. De overheid moet vooral betrouwbaar zijn. Een duidelijk en betrouwbaar ja als iets kan en mag, een eerlijk nee als iets niet mag. En als het antwoord nee is, zorg dan dat de boodschap daar niet ophoudt, maar dat je als overheid meedenkt in hoe iets eventueel wél zou kunnen. En denk niet te moeilijk. Uiteindelijk wil iedere inwoner een fijne plek om te leven, waar je kinderen veilig kunnen opgroeien, een leuke baan die bij je past en genoeg geld om af en toe wat leuks te kunnen doen. Heel veel ingewikkelder is het niet. Nu nog DOEN!

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieTegen
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 32 zetels. Tegen: 1 zetels. Afwezig: 0 zetels. Begroting aangenomen

Motivatie

Als je tegen een begroting stemt, dan zeg je eigenlijk dat je het gemeentebestuur niet meer vertrouwd en dat de gemeente onder curatele moet komen te staan van de Provincie Overijssel. Dat zouden we ten alle tijden moeten voorkomen. Ondanks dat er ook voorstellen in de begroting staan die wij minder goed vinden, is dat een reden voor ons om voor de begroting te stemmen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *