DOEN we NIET: Handelingskader vluchtelingen- en migratievraagstuk

DOEN we NIET: Handelingskader vluchtelingen- en migratievraagstuk

Het vluchtelingen- en migratievraagstuk blijft deels onvoorspelbaar. Dit voorstel van het College is een basis hoe we als gemeente daarin kunnen handelen. Het College wil verantwoordelijkheid nemen voor het opvangen van mensen die past bij Hardenberg. Ook wil ze meer regie krijgen op het vraagstuk, waarbij de impact op onze inwoners en onderwerpen waar de gemeente verantwoordelijk voor is wordt meegewogen.

 

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

Het handelingskader vast te stellen voor het vluchtelingen- en migratievraagstuk: ‘Vanuit basis in Hardenberg richting een bestendig bestaan’.

 

50PLUS 1 zetel Oppositie Voor
CDA 9 zetels Coalitie Voor
ChristenUnie 7 zetels Coalitie Voor
D’66 1 zetel Oppositie Voor
Groen Links 1 zetel Oppositie Voor
OpKoers.nu 7 zetels Coalitie Voor
PvdA 2 zetels Oppositie Voor
VVD 3 zetels Coalitie Voor
DOEN’22 2 zetels Oppositie Tegen
Voor: 29 zetels. Tegen: 1 zetels. Afwezig: 3 zetels, waaronder onze collega Erik Volkers. Voorstel aangenomen

 

Motivatie

De gemeente Hardenberg heeft haar verantwoordelijkheid genomen voor de opvang van vluchtelingen. Meer dan een derde van de vluchtelingen uit de regio Ijsselland wordt in onze gemeente opgevangen. Dat vraagt te veel van de samenleving. Wij willen dus niet meer doen dan strikt noodzakelijk, omdat we de afgelopen jaren onze verantwoordelijkheid al enorm genomen hebben. Tevens vinden wij dat het AZC in Hardenberg na 2026 dicht moet en het terrein economisch kan worden ontwikkeld. Dit is zo ook afgesproken met de omgeving. Wij willen ons aan die afspraak houden.

Bijdrage van fractievoorzitter Piet-Cees van der Wel:

Voorzitter dank u wel. Ik begin mijn bijdrage gelijk met het indienen van een motie. Deze motie dienen wij in samen met 50 plus en heeft als dictum:
We dragen het college op om:
• Als uitgangspunt van vluchtelingenbeleid uit te gaan van: Voldoen aan de wettelijke vluchtelingenopgave en niet meer dan dat.
• Het COA schriftelijk en aangetekend mede te delen dat het terrein van het AZC aan de Jachthuisweg in Heemserveen na maart 2026 economisch zal worden ontwikkeld en niet meer beschikbaar is voor de opvang van vluchtelingen.
• De opvang in Loozen volgens afspraak niet voort te zetten.
• Dit ook mede te delen aan de gemeenten in samenwerkingsverbanden, zodat zij de kans krijgen om verantwoordelijkheid te nemen.

Voorzitter, in deze motie hebben we ook een bijlage geplaatst. U ziet een landkaartje met daarin de gemeenten getekend die wel en geen opvang bieden. Dit kaartje is van december 2023 en daarmee de meest actuele kaart die we konden vinden. 185 gemeenten vangen geen asielzoekers op. 185. Van de 342. Meer dan de helft. En wat doen wij in Hardenberg? 700 asielzoekers in het azc aan de Jachthuisweg. 100 asielzoekers in de noodopvang in Loozen. 500 Oekraïners. En we gaan ook nog experimenteren. Want het college heeft ook nog eens ingestemd met het initiatief van de woningcorporatie Vechtdal Wonen om de huurwoning Roeterskamp 36 beschikbaar te stellen voor het huisvesten van vijf Alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Dit onder de voorwaarde dat hierover door de betrokken partijen (Vechtdal Wonen, Nidos/You Care en de gemeente) gecommuniceerd wordt met de buurt. Als je mededelen communiceren noemt dan kun je zeggen dat er is gecommuniceerd inderdaad. Maar dit lijkt natuurlijk nergens op. De bewoners hebben ons een zienswijze gestuurd en ik heb vandaag nog eens contact met ze gehad. Ze hebben ook andere partijen aangesproken, maar uiteindelijk alleen van ons een terugkoppeling gehad. Ook niet van het college. En dat zegt wel iets over de houding van dit college. We laten het ons allemaal gebeuren. We laten het ons allemaal overkomen. Terwijl de onvrede bij de omwonenden aan de Roeterskamp groeit en de zorgen toenemen. Logisch, want je hoeft maar te googelen opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen en je komt gelijk een horrorverhaal tegen uit één van onze buurgemeente. Maar wij zeggen er gewoon ja tegen.
Dit is maar een klein voorbeeld van hoe de onvrede en onrust toenemen in een kleine gemeenschap,  maar tegelijkertijd wel heel veelzeggend. Het vertrouwen in ons bestuur neemt zo in sneltreinvaart af. En dat was al niet groot in Schuinesloot, dat was al niet groot in Loozen en dan hebben we het nog niet eens over Hardenberg. In een unaniem aangenomen amendement op 26 januari 2021, nota bene in overleg met het COA, gaven wij de opdracht de overlast terug te dringen. In 2021 waren er 293 incidenten op het AZC. Dan denk je van we hebben een afspraak gemaakt met het COA, dat zal dan wel verbeteren, maar wat blijkt in 2022? 408 incidenten. 115 incidenten meer. Een toename van 40 procent. Dan heb ik het nog niet eens over winkeldiefstallen, straatintimidatie en dergelijke, maar puur incidenten op het terrein zelf. Dat belooft wat voor 2023, die cijfers komen pas in juni. Je zou dan van het College verwachten dat het hier op wil ingrijpen. Maar in plaats daarvan wil het de deur nog verder open zetten. Onvoorstelbaar. Voorzitter. Het moge duidelijk zijn hoe wij hier instaan. Het roer moet echt om. Dit kan zo niet langer. Wij zullen dit voorstel niet steunen en hopen dat de rest dat ook niet doet.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *