DOEN we WEL: Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Stadsfront Gramsbergen’

DOEN we WEL: Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Stadsfront Gramsbergen’

Dit bestemmingsplan maakt de uitvoering mogelijk van onderdeel 2 en 3 van de Visie Vechtrijk Gramsbergen. Onderdeel 2 gaat over verlenging van de Vecht met aanlegsteigers en onderdeel 3 over ‘Stadsfront’. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 18 augustus tot en met 28 september 2022. Er zijn verschillende zienswijzen ingediend. De reactie hierop staat in de zienswijzenota. Vanwege enkele zienswijzen is het bestemmingsplan aangepast. De raad kan het bestemmingsplan nu gewijzigd vaststellen.

Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
1. Te reageren op de zienswijzen conform de zienswijzennota.
2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Stadsfront Gramsbergen’ met identificatienummer NL.IMRO.0160.0000BP00409-VG01 gewijzigd vast te stellen.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

DOEN’22: Voor

ot de orde van de dag.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 29 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 1 Afwezig: 3 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

Het is goed dat er in alle kernen in de gemeente Hardenberg wordt gebouwd. Wij vinden dit ook een mooi plan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *