DOEN we WEL: Verordening Stimuleringslening verduurzamen maatschappelijk vastgoed

DOEN we WEL: Verordening Stimuleringslening verduurzamen maatschappelijk vastgoed

De gemeenteraad stelde eind 2022 ¬ 5 miljoen beschikbaar voor een lokale aanpak van de energiecrisis. Uit eigen onderzoek blijkt, dat maatschappelijke organisaties behoefte hebben aan ondersteuning. Zodat zij met een subsidie of lening kunnen investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Dit is uitgewerkt in deze stimuleringsregeling. De regeling is ook aangekondigd in de raadsbrief van 30 mei 2023. Het bedrag dat voor de regeling nodig is uit de ¬ 5 miljoen is ¬ 2,7 miljoen.

Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
1. De verordening “Stimuleringslening verduurzamen maatschappelijke vastgoed” vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd besluit.
2. Kennis te nemen van “Subsidieregeling verduurzamen maatschappelijk vastgoed” die door het college op 27 juni 2023 is vastgesteld.
3. Kennis te nemen van het besluit van het college om in totaal € 2,7 miljoen in te zetten voor de stimuleringslening en subsidieregeling ten behoeve van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed.

DOEN’22: Voor

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieVoor
Voor: 32 zetels. Tegen: 0 zetels. Onthouden: 0 Afwezig: 1 zetel. Voorstel aangenomen

Motivatie

Zowel uit een eigen inventarisatie eerder dit jaar als uit onze contacten met maatschappelijke organisaties is gebleken dat er behoefte is aan financiële ondersteuning om het gebouw en/of de installaties energiezuinig te maken of te kunnen investeren in duurzame energietechnieken zoals zonnepanelen. Een lening in combinatie met een subsidie aanvullend en stapelbaar op bestaande regelingen van Rijk en provincie helpt om de financiering sluitend te krijgen.
Om te voorkomen dat maatschappelijke organisaties in de toekomst worden bedreigd in het voortbestaan vanwege hoge energiekosten is het van belang dat het energieverbruik zoveel mogelijk wordt beperkt of gebruik wordt gemaakt van energie die zelf wordt opgewekt. Investeren in energiebesparing en duurzame energie helpt om de energiekosten beheersbaar te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *