DOEN we NIET: Centrumvisie Dedemsvaart

DOEN we NIET: Centrumvisie Dedemsvaart

Het centrum van Dedemsvaart is de tweede belangrijke hoofdkern in de gemeente. En heeft een regionale en bovenlokale functie met bijbehorende voorzieningen. Hoe het centrum van Dedemsvaart er in de toekomst uit moet zien, staat in deze centrumvisie. Ondernemers, inwoners, DMC en andere betrokkenen uit Dedemsvaart hebben meegedacht. En er is gekeken naar trends en ontwikkelingen. In het centrum moet een goede balans zijn tussen winkelaanbod, wonen, verkeer en ruimte voor groen en ontspanning. Zo blijft Dedemsvaart belangrijk in de regio, nu en in de toekomst. De visie is opgedeeld in gebieden. Per gebied beschrijven we de ontwikkelkansen. 
De centrumvisie heeft ter inzage gelegen. Er zijn verschillende zienswijzen ingediend. Deze hebben geleid tot een beperkte aanpassing van de visie. De gemeenteraad kan de visie gewijzigd vaststellen. 
Voor het uitvoeren van de visie is een bedrag van € 650.000,- per jaar beschikbaar gesteld in de begroting van 2023 tot en met 2025.

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

1. In te stemmen met de reactie op de zienswijzen over de centrumvisie Dedemsvaart 2023 volgens bijgaande verslag.
2. De centrumvisie Dedemsvaart 2023 gewijzigd vast te stellen.
3. Dat deze centrumvisie tevens wordt vastgesteld als onderdeel van de Omgevingsvisie Landstad Hardenberg, vastgesteld op 6 juli 2021.

50PLUS1 zetelOppositieVoor
CDA9 zetelsCoalitieVoor
ChristenUnie7 zetelsCoalitieVoor
D’661 zetelOppositieVoor
Groen Links1 zetelOppositieVoor
OpKoers.nu7 zetelsCoalitieVoor
PvdA2 zetelsOppositieVoor
VVD3 zetelsCoalitieVoor
DOEN’222 zetelsOppositieTegen
Voor: 29 zetels. Tegen: 2 zetels. Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

Motivatie

We vinden deze visie onvoldoende ambitieus en onvoldoende integraal bekeken. Dedemsvaart verdient meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *