DOEN’22: “Overlast AZC Hardenberg keihard aanpakken”

DOEN’22: “Overlast AZC Hardenberg keihard aanpakken”

DOEN’22 vindt het onacceptabel dat het aantal incidenten in en om het AZC in Hardenberg enorm gestegen is de afgelopen maanden.

Vorig jaar verlengde de gemeenteraad van Hardenberg de overeenkomst met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) met vijf jaar. Onder voorwaarden. In een amendement gaf de gemeenteraad de opdracht om met het COA af te spreken dat het aantal overlast gevende asielzoekers dat in Hardenberg wordt opgevangen zo snel mogelijk wordt teruggebracht naar nul.  En dat het COA investeert in voorzieningen om het AZC in Hardenberg bij uitstek geschikt te maken voor het opvangen van kinderen en gezinnen. Deze afspraken kregen een plek in de nieuwe bestuursovereenkomst.

Daarnaast besloot de raad dat de verbetering van de beveiliging op en rondom het AZC na een jaar geëvalueerd zou worden. De resultaten van die evaluatie worden besproken met de raad. DOEN’22 vindt de signalen uit de samenleving zorgwekkend. Het aantal winkeldiefstallen nam de afgelopen periode fors toe. Er is zelfs een ondernemer die overweegt uit het centrum te vertrekken. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Helaas zijn veel van deze incidenten te linken aan de zogenaamde “veilige landers” uit het AZC. Veilige landers zijn asielzoekers uit landen die door Nederland als ‘veilig’ worden beschouwd, waardoor hun asielaanvraag bij voorbaat vrijwel kansloos is. Slechts een zeer beperkte groep, zoals Marokkaanse Rif-activisten of lhbti’s, maakt kans te worden erkend als vluchtelingen. DOEN’22 vindt het belangrijk dat het COA zich aan de afspraken houdt in de overeenkomst.
– Tekst gaat verder onder de foto –

Het AZC in Hardenberg
AZC Hardenberg

Het COA werkt met een zogenaamd sporenbeleid. Er zijn vijf sporen:
Spoor 1: Dublinprocedure
Dit spoor is bedoeld voor asielzoekers die in een ander Europees land asiel hebben aangevraagd of dat hadden moeten doen, bijvoorbeeld als zij via dat land Nederland hebben bereikt. In zo’n geval is het andere land verantwoordelijk voor de behandeling van het asielverzoek.

Spoor 2: Veilig land of legaal verblijf in een ander EU-land
Asielaanvragen worden in dit spoor behandeld als de aanvrager afkomstig is uit een veilig land of als hij/zij legaal verblijf heeft in een ander Europees land. Welk land kan worden aangemerkt als een veilig land, bepaalt de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Spoor 3: Evidente inwilligingen
Asielaanvragen van mensen die overduidelijk voor een verblijfsvergunning in aanmerking komen, kunnen in dit spoor versneld worden ingewilligd.

Spoor 4: Algemene Asielprocedure
In dit spoor worden alle asielaanvragen behandeld die niet in een ander spoor terecht kunnen. Binnen dit spoor wordt de standaard asielprocedure gevolgd.

Spoor 5: Evidente inwilliging na kort onderzoek
Als een asielaanvraag evident kansrijk is, maar er nog een kort onderzoek naar bijvoorbeeld nationaliteit moet plaatsvinden, komt de aanvraag in dit spoor terecht.

Het COA zou voor 1 december 2021 een plan van aanpak maken waarin staat hoe het aantal ‘niet-kwetsbare asielzoekers uit spoor 2’ in Hardenberg wordt teruggebracht naar nul. In het tweede spoor worden kansloze asielaanvragen zo snel mogelijk afgehandeld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), waarna aan terugkeer kan worden gewerkt. Deze ‘niet-kwetsbare asielzoekers’ worden in Budel en Ter Apel ondergebracht in speciale opvanglocaties met een sober regime, waar ze bijvoorbeeld wel eten krijgen maar geen eigen leef- en eetgeld. Het COA zou het plan van aanpak met de gemeente Hardenberg bespreken en de gemeente maandelijks informeren over het aantal asielzoekers uit deze groep dat in Hardenberg verblijft.  

DOEN’22 vindt het onacceptabel als het COA zich niet aan deze afspraak houdt en vindt dat dat ook consequenties moet hebben. Fractievoorzitter Piet-Cees van der Wel: “Als het COA zich niet aan de afspraak houdt, vinden wij dat de gemeente moet kijken of de vergunning van het AZC kan worden ingetrokken. Er zijn genoeg gemeenten in Nederland die helemaal geen vluchtelingen willen opvangen, dan kan het COA een barmhartige gemeente als Hardenberg beter te vriend houden, dan tegen zich in het harnas jagen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *