Meer vaart in ontwikkeling sportpark Dedemsvaart

Meer vaart in ontwikkeling sportpark Dedemsvaart

DOEN’22 heeft samen met de ChristenUnie tijdens de raadsvergadering vragen gesteld over de ontwikkeling van het sportpark in Dedemsvaart.

Mail van bestuur DVC Dedemsvaart

Reden was een mail van het bestuur van DVC Dedemsvaart. Op 17 mei 2023 is het onderzoek dat op verzoek van de gemeenteraad is uitgevoerd naar het verplaatsen van Sportpark de Boekweit gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst is aangegeven dat dit onderzoek in het college behandeld zou moeten worden en dat dit in september voor de gemeenteraad zou worden geagendeerd. Kort daarna is het afgeronde onderzoeksrapport aan de raadsleden gestuurd. In de mail geeft het bestuur aan dat er sindsdien inhoudelijk niets meer is vernomen.
De besluitvorming omtrent het sportpark in Dedemsvaart loopt al sinds het voorjaar van 2020.

Snel besluitvorming nodig

DOEN’22 vindt dat er nu snel duidelijkheid moet komen voor de vereniging. “Dedemsvaart verdient duidelijkheid, maar vooral een heel mooi en toekomstbestendig nieuw sportpark”, aldus fractievoorzitter Piet-Cees van der Wel. “Het bestuur wordt vrijwel elke dag bevraagd door de leden van DVC Dedemsvaart hoe het er voor staat. Wij vinden het heel slordig dat het bestuur 4 maanden na het onderzoek nog geen enkele duidelijkheid heeft. Het sportpark is voor ons een belangrijk thema.

Reactie wethouder

Wethouder Breukelman gaf aan dat er op 6 september een mail is gestuurd naar het bestuur van DVC Dedemsvaart. Omdat hij pleit voor een zorgvuldig proces wil hij de raad in een besloten bijeenkomst eerst informeren over strategische keuzes. In verband met (privacy)gevoelige informatie over bijvoorbeeld grondposities e.d.

DOEN’22: “Wij voelen niet voor een besloten raadsbijeenkomst”

Fractievoorzitter Piet-Cees van der Wel voelt daar niet voor: “De raad kan schriftelijk vertrouwelijk worden geïnformeerd, naast de andere stukken over dit dossier, over dat wat niet in de openbaarheid worden besproken. Het voelt niet goed om in een achterkamer over de toekomst van het sportpark van Dedemsvaart te praten, zeker niet nu het dorp zelf heel druk is geweest met het maken van een plan. Wij vinden het belangrijk dat geïnteresseerden de strategische discussie moeten kunnen volgen.” Burgemeester Offinga gaf als voorzitter van de gemeenteraad aan dat het proces besproken zal worden in de agendacommissie. DOEN’22 wacht dat vervolg af.