Agrarische sector

Agrarische sector

Bij DOEN’22 zijn we er trots op dat we naast onze boeren in de gemeente Hardenberg staan. We geloven dat zij het fundament zijn van de gemeenschap op het platteland. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie, en spelen een cruciale rol in het behoud van onze lokale cultuur.

Waardering voor Onze Boeren
Het is essentieel om onze lokale boeren de erkenning te geven die ze verdienen. Hun toewijding en harde werk resulteert in de productie van zuinige, efficiënte en milieubewuste landbouwproducten. De Nederlandse boer is de schoonste voedselproducent van de wereld. Wij staan voor een open en eerlijke dialoog over de uitdagingen en de toekomst van de agrarische sector. Helaas kunnen wij als gemeente weinig tot niets in de landelijke discussie over stikstof. We kunnen hooguit helpen ervoor te zorgen dat de boodschap van de boeren uit de gemeente Hardenberg wordt gehoord. En we kunnen verbinden. Zodat er niet alleen over, maar vooral mét de boeren wordt gepraat.

Economische Impact en Diversiteit
In de gemeente Hardenberg is de agrarische sector één van de belangrijkste economische dragers. Of het nu gaat om de dierlijke sector met melkvee-, geiten-, pluimvee-, kalver- en varkenshouderijen, of de akkerbouw, bloemen, planten en groenteteelt. Wij steunen deze diversiteit en moedigen de ontwikkeling van nieuwe, duurzame agrarische bedrijven aan. Daarnaast helpen we waar wij kunnen boeren die willen verduurzamen.

Standpunten en Voorstellen
Bij DOEN’22 streven we ernaar om de agrarische sector de steun te bieden die nodig is om te floreren. Wij geloven in:
Ruimte voor groei
Wij willen gebieden blijven aanwijzen waar agrarische bedrijven de ruimte krijgen om te groeien en te bloeien in de gemeente Hardenberg.

Stabiliteit en toekomstperspectief
Wij zetten ons in voor minder regels en duidelijke consistente regels voor de langere termijn.

Eerlijk verdienmodel
Wij streven naar een eerlijk en toekomstbestendig verdienmodel voor iedere agrariër, waarbij de consument ook zijn verantwoordelijkheid neemt.

Duurzaamheid
Wij promoten het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsmatige en agrarische daken. Zolang er geen duidelijke visie is op het gebied van duurzaamheid en de netcongestie bij Enexis niet is opgelost zal de fractie van DOEN’22 tegen grote zonnevelden stemmen.

Ondersteuning
Juist nu moeten we extra inzet van erfcoaches faciliteren die boeren kunnen helpen bij het maken van belangrijke en voor hen spannende keuzes.

Sloopmogelijkheden
Wij bieden aantrekkelijke sloopmogelijkheden voor stoppende boeren, onder het motto ‘Erven met kwaliteit’.

Beeldvorming en communicatie
Wij streven naar eerlijke en eenduidige beeldvorming voor de boeren. Wij geloven dat de gemeente kan helpen bij de communicatie rondom thematiek van agrariërs.

Een Duurzame Toekomst
Bij DOEN’22 geloven we in het werken aan een harmonieuze relatie tussen landbouw en natuur. De grootte van de veestapel is voor ons geen doel op zichzelf. Ons doel is om een balans te vinden waarbij zowel de agrarische sector als de natuur kan floreren. Dit doen we door duurzaamheid hoog in het vaandel te houden (people, planet, profit).

Partnerschap
Wij streven naar een gemeenschap waarin iedereen zich gewaardeerd en ondersteund voelt. Daarom willen we met onze boeren samenwerken om te zorgen voor een sterke, levendige en duurzame agrarische sector in Hardenberg.

Bij DOEN’22 staan we vierkant achter onze boeren als belangrijk onderdeel van onze gemeenschap. De agrarische sector moet toekomst houden. Laten we samenwerken om de agrarische sector in Hardenberg te versterken en te laten groeien. Doe met ons mee.