DOEN we NIET: Gemeentelijk Grondstoffenbeleidsplan (GGP) Hardenberg

DOEN we NIET: Gemeentelijk Grondstoffenbeleidsplan (GGP) Hardenberg

Het Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP) is de vertaling van de koersnotitie die op 19 december 2023 door de raad is vastgesteld. 
In het GGP staan de maatregelen om inzameling van huishoudelijk afval en recycling van gescheiden ingezamelde grondstoffen te verbeteren. Om zo de doelstelling te behalen om in 2030 voor 50% circulair te zijn. Het GGP is via een zorgvuldig en participatief proces tot stand gekomen, waarbij de raadsklankbordgroep en inwoners zijn betrokken.

 

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

 

    1. Het Gemeentelijk Grondstoffenbeleidsplan 2024-2030, een samenhangend pakket van maatregelen als uitwerking van de door de raad vastgestelde koersnotitie, vast te stellen;
    2. Uitvoering te geven aan het integrale en samenhangende pakket van maatregelen zoals gepresenteerd in het Gemeentelijk Grondstoffenbeleidsplan.

 

 

CDA 9 zetels Coalitie Voor
ChristenUnie 7 zetels Coalitie Voor
D’66 1 zetel Oppositie Voor
Groen Links 1 zetel Oppositie Voor
OpKoers.nu 7 zetels Coalitie Voor
PvdA 2 zetels Oppositie Voor
SGH 1 zetel Oppositie Afw
VVD 3 zetels Coalitie Voor
DOEN’22 2 zetels Oppositie Tegen
Voor: 25 zetels. Tegen: 2 zetels. Afwezig: 6 zetels. Voorstel aangenomen

 

Motivatie

Het is goed als we ons afval beter scheiden. Het college heeft de afgelopen jaren vaker een soortgelijk voorstel gedaan. In 2020 nog bijvoorbeeld. Toen was het voorstel zelfs om de grijze container 1 keer in de 8 weken op te halen. Dit voorstel om afval minder vaak op te halen tegen ook nog eens hogere kosten vinden wij nu niet de manier. Het college heeft ondanks dat dit voorstel al meerdere keren is afgewezen door de raad in de tussentijd niets gedaan aan voorlichting. We moeten dit nu niet doen. Wellicht op latere termijn wel, maar dan moeten we dingen wel in de goede volgorde doen. Laten we dus eerst inzetten op goede voorlichtingscampagnes en over twee jaar kijken waar we dan staan. 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *