Noodklok over energieaansluitingen

Noodklok over energieaansluitingen

Onlangs bereikte ons het bericht dat Enexis in een gesprek met de gemeente en bestuurders van een van de bedrijventerreinen heeft aangegeven dat het stroomnet vol zit. Al langer was dit het geval bij teruglevering op het net door middel van bijvoorbeeld zonnepanelen.
Voor particuliere en klein zakelijke aanvragen lijken de problemen op dit moment nog niet groot, maar aanvragen boven de ca 150 panelen worden afgewezen. Een praktijkvoorbeeld: Dat betekent dat een ondernemer ongeveer al een afwijzing krijgt bij een aanvraag van:
3×80 ampere x 240 volt = 57600 kw. Panelen die nu op de markt zijn, zijn meestal ongeveer 400 watt piek. 57.600 watt/400 wp = ca 150 panelen

Wij betreuren het dat we zonnevelden hebben die in eigendom zijn van grote ontwikkelaars, terwijl onze ondernemers nog wachten op een aansluiting en daarmee besparingen niet kunnen effectueren en/of geen bijdrage kunnen leveren aan een duurzame omgeving. Op z’n minst gezegd een gemiste kans voor die ondernemers die hier niet verder mee komen, maar ook voor onze gemeente met oog op onze duurzaamheidsdoelstellingen.

Recent is ook duidelijk geworden dat afname in toenemende mate problematisch wordt of zelfs al problematisch is. Dat betekent dat onze ondernemers geen nieuwe aansluitingen kunnen krijgen en daarmee niet verder kunnen groeien, of zelfs genoodzaakt zijn om naar alternatieven te kijken buiten onze regio. Het uitstekende vestigingsklimaat dat we in de afgelopen decennia hebben opgebouwd staat onder druk, terwijl Hardenberg ambities heeft en door wil. Daarom hebben we vragen gesteld aan het college en trekken daarin samen op met GroenLinks en de VVD. Want wat onze fracties betreft moeten we onze ambities waarmaken. Ook dat is DOEN!
Dit hebben we het College gevraagd:

– Bent u op de hoogte van deze situatie?

Zo ja;

– Deelt u onze grote zorgen?

– Wat voor gevolgen heeft dit voor de bedrijven in onze gemeente?

– Wat betekent dit voor de uitgifte van onze bedrijventerreinen?

– Wat betekent dit voor ons vestigingsklimaat?

– Wat betekent dit voor onze duurzaamheidsdoelstellingen?

– Heeft dit gevolgen voor onze woningbouwplannen?

– Welke stappen zijn er reeds genomen om het vestigingsklimaat, duurzaamheidsdoelstellingen en woningbouw te kunnen blijven stimuleren ondanks de beperkingen van de netbeheerders?

– Vindt u met ons dat we samen met de bedrijven aan een oplossing moeten werken?

– Bent u bereid op korte termijn in gesprek te gaan met de netbeheerder(s) om te kijken naar concrete stappen en oplossingen?

– Bent u bereid om indien nodig samen met bedrijven actief alternatieven te verkennen.

– Ziet u kansrijke innovaties die op (midden)lange termijn oplossing kunnen bieden en ziet u kans om dat te versnellen?

– Wat hebt u om bovenstaande te bewerkstelligen van de raad nodig?