DOEN’22 vraagt naar stand van zaken situatie kanaal Almelo de Haandrik.

DOEN’22 vraagt naar stand van zaken situatie kanaal Almelo de Haandrik.

DOEN’22 heeft het College van Burgemeester en Wethouders om een update gevraagd over de situatie rondom de omwonenden aan het kanaal Almelo de Haandrik. Op 8 februari 2022 nam de raad unaniem een motie aan die het College opriep om pro-actief informatie te verstrekken, waardoor getroffenen beter in beeld komen, te zorgen voor één aanspreekpunt voor omwonenden en een onderzoek in te stellen naar de staat van de Kanaalweg West, de bodem en het grondwater daaronder. Dit waren onze vragen:

Wat is het beeld in Hardenberg nu? Hoeveel meldingen en vergoedingen zijn er geweest en is dat naar tevredenheid van de bewoners gebeurd?
Hoe ziet u de rol van de gemeente Hardenberg en wat zouden wij kunnen doen om de slachtoffers beter te helpen?
Hoe gaat het overleg met provincie en andere gemeenten?
Na aanleiding van de unaniem aangenomen motie door de raad op 8 februari 2022: Hoe communiceert u met de inwoners en lukt het om hen allemaal in beeld te krijgen?
Is dat ene aanspreekpunt er inmiddels en hoe verloopt dat contact?
Hoe staat het met het onderzoek naar de staat van de Kanaalweg-West, de bodem en het grondwater daaronder?

De reactie van de wethouder ziet u hieronder.