Op fietstour langs de Vaart. DOEN’22 in Dedemsvaart!

Op fietstour langs de Vaart. DOEN’22 in Dedemsvaart!

DOEN’22 gaat geregeld op tour door de gemeente. We vinden het leuk om dat op de fiets te doen. Op de fiets zie je altijd meer dan in de auto. Vrijdag 16 september deden we Dedemsvaart aan. We spraken met ondernemers, met de voorzitter van de DMC, met de voorzitter en vrijwilligers van voetbalvereniging DVC Dedemsvaart en verschillende inwoners. Een erg leuke en boeiende middag.

Tekst gaat verder onder de foto

Erik Volkers en Piet-Cees van der Wel bij DVC Dedemsvaart

Voetbalvereniging DVC Dedemsvaart is druk met het maken van een plan om het sportpark te verplaatsen. Dit zou een win-win-situatie kunnen opleveren, omdat het op de huidige locatie van het sportpark ruimte geeft aan woningbouw en op de nieuwe locatie ruimte geeft aan sportieve ontwikkelingen. De voetbalvereniging kan daar dan uit de voeten, maar het zou wellicht ook voor andere sportverenigingen kansen bieden. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

In het centrum ontstaan er geregeld gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld bij de Action.
Tekst gaat verder onder de foto

Piet-Cees van der Wel en Erik Volkers bij de Action

Het laden en lossen levert daar geregeld gevaarlijke situaties op. Het zou goed zijn als daar een oplossing voor komt. Verschillende mensen spraken ons hier op aan. Er wordt al lange tijd over schuinparkeren gesproken, maar dat komt nog onvoldoende van de grond. We zullen hier aandacht voor vragen, want het centrum van Dedemsvaart moet veilig en toegankelijk zijn. Letterlijk tijd voor actie dus. Een vruchtbare dag!

Contributiestijging verenigingen dreigt. DOEN’22: “Gemeente zorg voor compensatie en hou sporten betaalbaar”.

Contributiestijging verenigingen dreigt. DOEN’22: “Gemeente zorg voor compensatie en hou sporten betaalbaar”.

DOEN’22 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders over de stijgende energielasten voor verenigingen.
Ongeveer de helft van de sportverenigingen moet een fors hogere contributie gaan vragen door gestegen energielasten. Vooral de verenigingen met variabele energiecontracten worden keihard geraakt. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Dit instituut draagt bij aan een goed onderbouwd beleid. Dat beleid is gericht op de bevordering van sport, sportief bewegen en versterking van de sportsector.

De energieprijzen vormen niet alleen een bedreiging voor het voortbestaan van sportverenigingen, maar ook voor sportondernemers. Voor ruim een derde (36%) van de sportaanbieders vormt de ontwikkeling van de energielasten een (zeer) groot punt van zorg. De helft kampt met zeer grote zorgen over de energielasten en geeft zelfs aan dat deze ontwikkeling het voortbestaan van de organisatie bedreigt.

Het risico dreigt dat sport niet voor alle inwoners meer toegankelijk wordt, als verenigingen onder druk komen te staan en energiekosten moeten worden doorberekend. Inmiddels heeft een aantal verenigingen ons weten te vinden en de noodklok bij ons geluid. Wij maken ons hier grote zorgen over en hebben daarom een aantal vragen gesteld.

Tekst gaat verder onder de foto

Sportpark in Dedemsvaart.

In eerste instantie is het belangrijk om alle verenigingen goed in beeld te krijgen. Daarom vindt DOEN’22 dat er een inventarisatie gedaan moet worden welke verenigingen (verder) in de problemen komen door de stijgende energieprijzen.
Wij vinden het belangrijk om deze verenigingen financieel te ondersteunen en hebben gevraagd of het college daar toe bereid is. Tegelijkertijd zou dat ook een kans zijn om accomodaties van verenigingen verder te verduurzamen. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan een duurzaamheidsfonds voor verenigingen.

DOEN’22 hoopt binnen drie weken antwoord te krijgen van het College.

DOEN’22 nieuwe fractie in gemeenteraad Hardenberg

DOEN’22 nieuwe fractie in gemeenteraad Hardenberg

Piet-Cees van der Wel en Erik Volkers gaan verder in de gemeenteraad van Hardenberg onder de naam DOEN’22. DOEN’22 is een knipoog naar de payoff van de gemeente Hardenberg. De naam past goed bij de twee gemeenteraadsleden. “We houden beide van aanpakken en zijn van het type niet lullen maar poetsen”, aldus Erik Volkers. Fractievoorzitter Piet-Cees van der Wel: “We zijn ook beide positief ingesteld. Het glas is altijd halfvol. In de gemeente Hardenberg liggen heel veel kansen. Die moeten we benutten.”

DOEN’22 wil meer werk maken van het thema veiligheid, economische vernieuwing en bereikbaarheid. Van der Wel pikt veiligheid als belangrijk thema er specifiek uit: “In de gemeenteraad wordt het thema veiligheid vaak gezien als gemeenschappelijke regeling. Negen van de tien keer zijn de onderwerpen rondom dat thema hamerstukken. Dat is niet terecht. Kijk naar het AZC. De enorme toename van de overlast vinden wij heel zorgelijk. De toename van het aantal incidenten lijkt vooral door zogenaamde veilige landers te worden veroorzaakt. We hebben niet voor niets afgesproken met het COA dat er vooral gezinnen zouden worden opgevangen. Die veroorzaken namelijk zelden of nooit overlast. Het COA moet zich houden aan de afspraak dat het aantal veilige landers, uit het zogenaamde spoor 2 naar nul wordt teruggebracht. We vangen 700 mensen op in Hardenberg in een tijd dat er ook gemeentes worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. Daarom zou het COA er verstandig aan doen een gemeente als Hardenberg te vriend te houden en niet tegen zich in het harnas te jagen. Als het COA zich niet aan de afspraak houdt, moeten wij maar eens kijken of we de vergunning niet kunnen intrekken. We zijn heel blij dat burgemeester Offinga dit probleem ook heeft aangekaart bij het COA”.

Erik Volkers vindt dat de veiligheid in het centrum van Hardenberg ook verbeterd moet worden. “Neem de pollers in het centrum. Die doen het al jaren niet. Dat betekent dat er op momenten dat het niet zou moeten, toch auto’s rijden. Dit levert soms levensgevaarlijke situaties op. De winkeliers klagen hier geregeld over. Er staat nu voor nood een hek op die plek, maar dat is natuurlijk geen goede oplossing. Wij vinden dat dit soort simpele dingen moeten worden aangepakt.”

Erik bij de pollers die het niet doen…

DOEN’22 zal zich constructief opstellen in de gemeenteraad. Goede ideeën worden gesteund, slechte ideeën geamendeerd, of niet gesteund. Vanuit een positieve grondhouding. “Wij zijn positief ingestelde mensen en hopen dan ook vanuit de oppositie goede samenwerkingen te zoeken met de andere partijen in de gemeenteraad”, aldus Volkers.

De kernwaarden van DOEN’22 zijn vertrouwen, verbeteren en vrijheid. We hebben een aantal speerpunten. Betrouwbare overheid, veiligheid en economische vernieuwing zijn daar goede voorbeelden van. “Als kleine fractie zullen we gerichte keuzes moeten maken. Daarom zul je ons over deze thema’s veel horen”, aldus van der Wel. Alle standpunten van DOEN’22 kun je vinden op www.doen22.nl.