Op fietstour langs de Vaart. DOEN’22 in Dedemsvaart!

Op fietstour langs de Vaart. DOEN’22 in Dedemsvaart!

DOEN’22 gaat geregeld op tour door de gemeente. We vinden het leuk om dat op de fiets te doen. Op de fiets zie je altijd meer dan in de auto. Vrijdag 16 september deden we Dedemsvaart aan. We spraken met ondernemers, met de voorzitter van de DMC, met de voorzitter en vrijwilligers van voetbalvereniging DVC Dedemsvaart en verschillende inwoners. Een erg leuke en boeiende middag.

Tekst gaat verder onder de foto

Erik Volkers en Piet-Cees van der Wel bij DVC Dedemsvaart

Voetbalvereniging DVC Dedemsvaart is druk met het maken van een plan om het sportpark te verplaatsen. Dit zou een win-win-situatie kunnen opleveren, omdat het op de huidige locatie van het sportpark ruimte geeft aan woningbouw en op de nieuwe locatie ruimte geeft aan sportieve ontwikkelingen. De voetbalvereniging kan daar dan uit de voeten, maar het zou wellicht ook voor andere sportverenigingen kansen bieden. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

In het centrum ontstaan er geregeld gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld bij de Action.
Tekst gaat verder onder de foto

Piet-Cees van der Wel en Erik Volkers bij de Action

Het laden en lossen levert daar geregeld gevaarlijke situaties op. Het zou goed zijn als daar een oplossing voor komt. Verschillende mensen spraken ons hier op aan. Er wordt al lange tijd over schuinparkeren gesproken, maar dat komt nog onvoldoende van de grond. We zullen hier aandacht voor vragen, want het centrum van Dedemsvaart moet veilig en toegankelijk zijn. Letterlijk tijd voor actie dus. Een vruchtbare dag!

Contributiestijging verenigingen dreigt. DOEN’22: “Gemeente zorg voor compensatie en hou sporten betaalbaar”.

Contributiestijging verenigingen dreigt. DOEN’22: “Gemeente zorg voor compensatie en hou sporten betaalbaar”.

DOEN’22 heeft bezorgdheid geuit over de toenemende financiële druk op sportverenigingen als gevolg van stijgende energiekosten. De partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders, met de oproep voor compensatie om sport betaalbaar te houden.

Uit een onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat ongeveer de helft van de sportverenigingen hun lidmaatschapskosten aanzienlijk moeten verhogen vanwege hogere energielasten. Dit treft vooral verenigingen met variabele energiecontracten.

De stijgende energiekosten vormen niet alleen een bedreiging voor het voortbestaan van sportverenigingen, maar ook voor sportondernemers. Meer dan een derde (36%) van de sportaanbieders noemt deze ontwikkeling een (zeer) groot punt van zorg, terwijl de helft vreest dat hun organisatie erdoor in gevaar komt.

Sportpark in Dedemsvaart.

DOEN’22 is bezorgd dat sport minder toegankelijk wordt als verenigingen hun energiekosten moeten doorberekenen aan leden. De partij heeft een aantal vragen aan het college gesteld, waaronder de noodzaak van een inventarisatie om te bepalen welke verenigingen in moeilijkheden verkeren door de stijgende energieprijzen.

DOEN’22 pleit ook voor financiële ondersteuning voor deze verenigingen en ziet een kans om verenigingsfaciliteiten tegelijkertijd te verduurzamen. Een mogelijkheid hiervoor zou een duurzaamheidsfonds voor verenigingen kunnen zijn.

DOEN’22 hoopt binnen drie weken antwoord te krijgen van het College.

DOEN’22 nieuwe fractie in gemeenteraad Hardenberg

DOEN’22 nieuwe fractie in gemeenteraad Hardenberg

Onder de naam DOEN’22 gaan Piet-Cees van der Wel en Erik Volkers hun werk in de gemeenteraad van Hardenberg voortzetten. De naam DOEN’22 is geïnspireerd door de gemeente Hardenberg’s slogan en reflecteert de dynamische en pragmatische houding van beide gemeenteraadsleden. “We zijn actiegericht en houden van resultaat,” zegt Erik Volkers.

Als de fractievoorzitter voegt Piet-Cees van der Wel toe: “We zijn optimistisch ingesteld. We zien vooral kansen in Hardenberg en willen die benutten.”

DOEN’22 richt zich op veiligheid, economische innovatie en bereikbaarheid. Van der Wel belicht het thema veiligheid: “Veiligheid is vaak een formele procedure in de raad, maar het verdient meer aandacht. De recente problemen rondom het Asielzoekerscentrum (AZC) zijn zeer zorgwekkend, met name de overlast veroorzaakt door ‘veilige landers’. Onze overeenkomst met het COA is gericht op de opvang van gezinnen, die zelden overlast veroorzaken. Het COA moet zijn verplichting nakomen om het aantal ‘veilige landers’ naar nul te reduceren.”

Volgens Erik Volkers moet de veiligheid in het centrum van Hardenberg worden verbeterd. “De pollers functioneren al jaren niet goed. Dit leidt tot verkeer op ongeschikte momenten, wat soms gevaarlijke situaties oplevert. Winkeliers klagen hier vaak over. Wij willen dat deze eenvoudige problemen worden aangepakt.”

Erik bij de pollers die het niet doen…

Als positieve en actiegerichte fractie is DOEN’22 gericht op constructieve samenwerkingen in de gemeenteraad. “We streven naar goede samenwerkingen met andere partijen in de raad vanuit een positieve houding,” zegt Volkers.

DOEN’22 heeft drie kernwaarden: vertrouwen, verbetering en vrijheid, met betrouwbare overheid, veiligheid en economische innovatie als speerpunten. “Als kleine fractie moeten we gerichte keuzes maken. Daarom zul je ons vooral over deze thema’s horen,” zegt Van der Wel. Alle standpunten van DOEN’22 zijn te vinden op www.doen22.nl.