DOEN’22 wil vakantieparken veiliger en vitaler maken

DOEN’22 wil vakantieparken veiliger en vitaler maken

DOEN’22 wil vakantieparken veiliger en vitaler maken. Daarom hebben we een reeks schriftelijke vragen ingediend bij het College van B&W met betrekking tot de vitalisering en transformatie van vakantieparken in de gemeente Hardenberg.

Deze vragen zijn gebaseerd op de recent gepubliceerde evaluatie van de provincie dekkende aanpak vitalisering vakantieparken Overijssel (2021-2023) en de perspectiefnota 2025 van de gemeente.

Piet-Cees van der Wel, fractievoorzitter van DOEN’22, licht de aanleiding toe: “De evaluatie laat zien dat er veel goede stappen zijn gezet, maar dat er ook ruimte is voor verbetering. Vooral de concrete realisatie van doelen en de betrokkenheid van gemeenten blijven achter. Met onze vragen willen we het College aanmoedigen om versneld, verstandig en daadkrachtig te handelen.”

Transformatie van verouderde en onveilige parken naar juweeltjes

Daarnaast worden de mogelijkheden voor de transformatie van verouderde bungalowparken belicht. DOEN’22 benadrukt het potentieel van deze parken in het aanpakken van de woonachterstand. “Het moeten weer juweeltjes worden. Want ook ondermijning ligt op deze parken heel nadrukkelijk op de loer. Dat moeten we niet willen.” De fractie vraagt het College om creatief te denken en de snelheid van transformatie te bevorderen met een individuele maatwerkbenadering per park.

Klimaatdoelen en Duurzaamheid

Een belangrijk onderdeel van de vragen richt zich op de klimaatdoelen en duurzaamheid binnen de recreatiesector. DOEN’22 vraagt het College of zij bereid is om versneld te investeren in duurzame maatregelen voor vakantieparken en daarbij samen te werken met de provincie Overijssel. “We zien kansen om de recreatiesector niet alleen vitaler, maar ook duurzamer te maken. Dit kan een vliegwiel zijn voor verdere economische ontwikkeling in onze gemeente,” aldus Van der Wel.

Financiële Oormerking en Beleidsscheiding

Tot slot wordt het belang van duidelijke beleidsmatige en financiële scheiding tussen revitalisering en transformatie benadrukt. DOEN’22 wil dat beide trajecten apart worden benoemd in het beleid en dat er aparte financiële middelen voor worden gereserveerd. “Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat zowel de revitalisering als de transformatie de aandacht en middelen krijgen die ze verdienen,” zegt Van der Wel.

Vervolgstappen

DOEN’22 kijkt uit naar de beantwoording van het College en hoopt dat de vragen zullen leiden tot concrete actiepunten en verbeteringen in het beleid. “Het is essentieel dat we nu doorpakken en zorgen voor een duurzame en vitale recreatiesector die bijdraagt aan de brede welvaart van de gemeente Hardenberg,” besluit Van der Wel.

Het college moet binnen drie weken antwoord geven op de door ons gestelde vragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *