DOEN we NIET: Uitbreiding Plukon

DOEN we NIET: Uitbreiding Plukon

Op 23 maart 2021 heeft de Raad het bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het voor Plukon mogelijk om de productiecapaciteit te vergroten en nieuwe gebouwen te realiseren. Er is beroep ingediend tegen dit bestemmingsplan. De Raad van State heeft met een tussenuitspraak op 15 november 2023 gevraagd om een aantal punten in het bestemmingsplan nader te onderbouwen. Dat gaat over de normen voor geur en geluid in de planregels. En om het inzichtelijk maken van de effecten van cumulatie van geur. De Raad van State heeft een herstelopdracht aan de gemeente gegeven voor deze punten. Met het herstelbesluit wordt hieraan voldaan en het bestemmingsplan gerepareerd.

 

DOEN’22: Tegen

Het besluit dat voorlag was:

 

  1. Overeenkomstig de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van
   15 november 2023 een herstelbesluit te nemen zoals verwoord in bijgevoegd Herstelbesluit.
  2. Het bestemmingsplan Rollepaal, Langewijk 135 Dedemsvaart gewijzigd vast te stellen, een en ander
   overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig
   de elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00267-VG02).

 

 

50PLUS 1 zetel Oppositie Voor
CDA 9 zetels Coalitie Voor
ChristenUnie 7 zetels Coalitie Voor
D’66 1 zetel Oppositie Voor
Groen Links 1 zetel Oppositie Tegen
OpKoers.nu 7 zetels Coalitie Voor
PvdA 2 zetels Oppositie Voor
VVD 3 zetels Coalitie Voor
DOEN’22 2 zetels Oppositie Tegen
Voor: 28 zetels. Tegen: 3 zetels. Afwezig: 2 zetels. Voorstel aangenomen

 

Motivatie

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende agrarische ontwikkeling mogelijk is in de gemeente Hardenberg. Echter willen we dat wel op de juiste plek. Wij vinden het centrum van Dedemsvaart geen goede plek voor een bedrijf van deze omvang. Er worden nu 225.000 kippen per dag geslacht op deze locatie. Straks 360.000. Wij vinden dit geen goede ontwikkeling die gericht is op de toekomst. We leven immers in een tijd waar juist gesproken wordt over het houden van mínder dieren. Ook de toenemende werkgelegenheid vinden wij geen goed argument. Deze uitbreiding betekent hoogstwaarschijnlijk ook een extra vraag naar arbeidsmigranten en doet weinig voor de werkgelegenheid van de inwoners van Dedemsvaart. Zij hebben er vooral last van en weinig baat bij in onze ogen. Vandaar dat we tegen hebben gestemd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *