Mobiliteit, infrastructuur en bereikbaarheid

Mobiliteit, infrastructuur en bereikbaarheid

De mobiliteit van onze inwoners en de bereikbaarheid van onze gemeente zijn essentiële elementen voor een bloeiend Hardenberg. Een goed ontwikkelde infrastructuur zorgt voor economische groei, versterkt sociale banden en verhoogt de leefbaarheid. Voor DOEN’22 staan deze thema’s hoog op de agenda.

Standpunten en Voorstellen
Upgraden van de N36: De transformatie van de N36 naar snelweg A36 legt de basis voor de toekomstige A-Drenthe-Twente verbinding. Dit verbetert de bereikbaarheid en stimuleert de regionale economie.

Nedersaksenlijn:
Een actieve samenwerking aangaan met relevante partners om de Nedersaksenlijn te realiseren, waardoor Hardenberg dé schakel wordt tussen Groningen, Twente en de regio Zwolle.

Budget voor Nedersaksenlijn:
Reserveer alvast 1 miljoen euro als teken van onze toewijding aan dit project en herinrichting stationsomgeving.

Extra Treinstop Bergentheim:
Hierdoor wordt de bereikbaarheid van deze kern verbeterd en wordt het openbaar vervoer aantrekkelijker voor een groter publiek.

Station Hardenberg:
De stationsomgeving vernieuwen om reizen aangenamer te maken en de uitstraling van dit belangrijke knooppunt te verbeteren.

Fietsinfrastructuur:
Investeer in veilige en efficiënte fietsroutes tussen de kernen, inclusief snelfietsverbindingen.

Digitale Connectiviteit:
Zorg voor uitstekende glasvezelverbindingen en optimale mobiele bereikbaarheid in heel Hardenberg.

Busvervoer:
Voer een sterke lobby bij de provincie voor verbeterde busverbindingen en ondersteun buurtbussen actief.

Elektrische Voertuigen:
Investeer in oplaadpunten voor elektrische voertuigen en bevorder elektrisch varen.

Fietsinfrastructuur:
Implementeer een specifiek plan voor de aanleg van snelfietsverbindingen tussen kernen.

Oplaadpunten:
Bepaal strategische locaties in de hele gemeente voor de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

Promotie van Elektrisch Varen:
Zet een campagne op om de voordelen van elektrisch varen te benadrukken en de overgang hierheen te versnellen.

Bekendheid en Kwaliteit:
Start initiatieven om bewustzijn en kwaliteit van onze mobiliteits- en infrastructuurprojecten te vergroten onder de inwoners.