Agrarische sector
Bij DOEN’22 zijn we er trots op dat we naast onze boeren in de gemeente Hardenberg staan. We geloven dat zij het fundament zijn van de gemeenschap op het platteland. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie, en spelen een cruciale rol in het behoud van onze lokale cultuur.

Waardering voor Onze Boeren
Het is essentieel om onze lokale boeren de erkenning te geven die ze verdienen. Hun toewijding en harde werk resulteert in de productie van zuinige, efficiënte en milieubewuste landbouwproducten. De Nederlandse boer is de schoonste voedselproducent van de wereld. Wij staan voor een open en eerlijke dialoog over de uitdagingen en de toekomst van de agrarische sector. Helaas kunnen wij als gemeente weinig tot niets in de landelijke discussie over stikstof. We kunnen hooguit helpen ervoor te zorgen dat de boodschap van de boeren uit de gemeente Hardenberg wordt gehoord. En we kunnen verbinden. Zodat er niet alleen over, maar vooral mét de boeren wordt gepraat.

Economische Impact en Diversiteit
In de gemeente Hardenberg is de agrarische sector één van de belangrijkste economische dragers. Of het nu gaat om de dierlijke sector met melkvee-, geiten-, pluimvee-, kalver- en varkenshouderijen, of de akkerbouw, bloemen, planten en groenteteelt. Wij steunen deze diversiteit en moedigen de ontwikkeling van nieuwe, duurzame agrarische bedrijven aan. Daarnaast helpen we waar wij kunnen boeren die willen verduurzamen.

Standpunten en Voorstellen
Bij DOEN’22 streven we ernaar om de agrarische sector de steun te bieden die nodig is om te floreren. Wij geloven in:
Ruimte voor groei
Wij willen gebieden blijven aanwijzen waar agrarische bedrijven de ruimte krijgen om te groeien en te bloeien in de gemeente Hardenberg.
Stabiliteit en toekomstperspectief
Wij zetten ons in voor minder regels en duidelijke consistente regels voor de langere termijn.
Eerlijk verdienmodel
Wij streven naar een eerlijk en toekomstbestendig verdienmodel voor iedere agrariër, waarbij de consument ook zijn verantwoordelijkheid neemt.
Duurzaamheid
Wij promoten het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsmatige en agrarische daken. Zolang er geen duidelijke visie is op het gebied van duurzaamheid en de netcongestie bij Enexis niet is opgelost zal de fractie van DOEN’22 tegen grote zonnevelden stemmen.
Ondersteuning
Juist nu moeten we extra inzet van erfcoaches faciliteren die boeren kunnen helpen bij het maken van belangrijke en voor hen spannende keuzes.
Sloopmogelijkheden
Wij bieden aantrekkelijke sloopmogelijkheden voor stoppende boeren, onder het motto ‘Erven met kwaliteit’.
Beeldvorming en communicatie
Wij streven naar eerlijke en eenduidige beeldvorming voor de boeren. Wij geloven dat de gemeente kan helpen bij de communicatie rondom thematiek van agrariërs.
Een Duurzame Toekomst
Bij DOEN’22 geloven we in het werken aan een harmonieuze relatie tussen landbouw en natuur. De grootte van de veestapel is voor ons geen doel op zichzelf. Ons doel is om een balans te vinden waarbij zowel de agrarische sector als de natuur kan floreren. Dit doen we door duurzaamheid hoog in het vaandel te houden (people, planet, profit).
Partnerschap
Wij streven naar een gemeenschap waarin iedereen zich gewaardeerd en ondersteund voelt. Daarom willen we met onze boeren samenwerken om te zorgen voor een sterke, levendige en duurzame agrarische sector in Hardenberg.
Bij DOEN’22 staan we vierkant achter onze boeren als belangrijk onderdeel van onze gemeenschap. De agrarische sector moet toekomst houden. Laten we samenwerken om de agrarische sector in Hardenberg te versterken en te laten groeien. Doe met ons mee.

Mobiliteit, infrastructuur en bereikbaarheid
De mobiliteit van onze inwoners en de bereikbaarheid van onze gemeente zijn essentiële elementen voor een bloeiend Hardenberg. Een goed ontwikkelde infrastructuur zorgt voor economische groei, versterkt sociale banden en verhoogt de leefbaarheid. Voor DOEN’22 staan deze thema’s hoog op de agenda.

Standpunten en Voorstellen
Upgraden van de N36:

De transformatie van de N36 naar snelweg A36 legt de basis voor de toekomstige A-Drenthe-Twente verbinding. Dit verbetert de bereikbaarheid en stimuleert de regionale economie.
Nedersaksenlijn:
Een actieve samenwerking aangaan met relevante partners om de Nedersaksenlijn te realiseren, waardoor Hardenberg dé schakel wordt tussen Groningen, Twente en de regio Zwolle.
Extra Treinstop Bergentheim:
Hierdoor wordt de bereikbaarheid van deze kern verbeterd en wordt het openbaar vervoer aantrekkelijker voor een groter publiek.
Station Hardenberg:
De stationsomgeving vernieuwen om reizen aangenamer te maken en de uitstraling van dit belangrijke knooppunt te verbeteren.
Fietsinfrastructuur:
Investeer in veilige en efficiënte fietsroutes tussen de kernen, inclusief snelfietsverbindingen.
Digitale Connectiviteit:
Zorg voor uitstekende glasvezelverbindingen en optimale mobiele bereikbaarheid in heel Hardenberg.
Busvervoer:
Voer een sterke lobby bij de provincie voor verbeterde busverbindingen en ondersteun buurtbussen actief.
Elektrische Voertuigen:
Investeer in oplaadpunten voor elektrische voertuigen en bevorder elektrisch varen.
Nedersaksenlijn Prioriteit: Deze treinverbinding heeft onze volledige aandacht en steun.
Budget voor Nedersaksenlijn:
Reserveer alvast 1 miljoen euro als teken van onze toewijding aan dit project en herinrichting stationsomgeving.
Fietsinfrastructuur:
Implementeer een specifiek plan voor de aanleg van snelfietsverbindingen tussen kernen.
Oplaadpunten: Bepaal strategische locaties in de hele gemeente voor de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen.
Promotie van Elektrisch Varen:
Zet een campagne op om de voordelen van elektrisch varen te benadrukken en de overgang hierheen te versnellen.
Bekendheid en Kwaliteit:
Start initiatieven om bewustzijn en kwaliteit van onze mobiliteits- en infrastructuurprojecten te vergroten onder de inwoners.