Bij DOEN’22 geloven we in een sterke, duurzame en inclusieve economie voor de gemeente Hardenberg. Wij zien de economie in de eerste plaats als een manier om welvaart te creëren, maar ook als een middel om sociale cohesie, duurzaamheid en innovatie te bevorderen. We willen een omgeving creëren waarin ondernemerschap wordt gestimuleerd en waarin bedrijven, groot en klein, kunnen groeien en bloeien. Een omgeving waarin duurzaamheid en circulariteit vanzelfsprekend zijn en waarin iedereen de kans krijgt om bij te dragen en te profiteren van economische vooruitgang.

Standpunten:

Ondersteuning voor lokale bedrijven:
Wij geloven dat lokale bedrijven de ruggengraat van onze economie vormen. We willen deze bedrijven ondersteunen door te zorgen voor een vriendelijk bedrijfsklimaat, het stimuleren van lokale samenwerking en netwerken, en het bieden van ondersteuning en advies aan lokale ondernemers.

Stimuleren van innovatie en technologie:
Wij willen dat de gemeente Hardenberg een hotspot wordt voor innovatie. We willen samenwerkingen tussen bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden bevorderen om innovatieve projecten en startups te ondersteunen.

Investeren in duurzaam ondernemen:
Wij vinden dat duurzaamheid en ondernemerschap hand in hand moeten gaan. We willen bedrijven aanmoedigen en helpen om duurzamer te worden, en we willen duurzame bedrijven aantrekken om zich in onze gemeente te vestigen.

Maakindustrie:
De gemeente Hardenberg mag trots zijn op de maakindustrie. Hier staan we in Nederland echt bekend om. De gemeente moet ontwikkelingen voor de sector stimuleren en de sector helpen te innoveren.

Vaardigheidstraining en onderwijs:
Wij geloven dat iedereen de kans moet hebben om te leren en te groeien. We willen investeren in onderwijs en training om ervoor te zorgen dat onze inwoners de vaardigheden hebben die ze nodig hebben om te slagen in de moderne economie.

Een eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt:
Wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om te werken en bij te dragen aan onze economie. We willen discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt bestrijden en we willen ervoor zorgen dat iedereen eerlijke kansen krijgt om te werken.

Infrastructuur:
Als we willen dat de economie in de gemeente Hardenberg duurzaam blijft groeien, zullen we ervoor moeten zorgen dat de bereikbaarheid op orde is. De gemeente Hardenberg heeft spoor, weg, water en lucht. Dat moeten we duurzaam benutten. De N36 moet een A36 worden en de Nedersaksenlijn moet worden aangelegd.

Investeringen in digitale infrastructuur:
In de moderne economie is een sterke digitale infrastructuur essentieel. We willen investeren in digitale diensten om onze bedrijven en inwoners te helpen concurreren op de digitale markt.